Yazımlar

Av. İrem Bike Demirhan > Yazımlar (Page 18)

Mirasın Hükmen Reddi Davası

mirasin hukmen reddi davasi 1

Mirasın hükmen reddi davası Türk Medeni Kanunu’nun 605. maddesinde düzenlenmiştir. Mirasın hükmen reddi davası, ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise miras reddedilmiş sayıldığına ilişkin açılan davadır. Miras hukukunda geçerli külli halefiyet ilkesi gereğince, yasal ve atanmış mirasçılar miras bırakanın ölümü ile kendiliğinden mirasçılık sıfatı kazanırlar. Mirasçılık sıfatı kazanıldığında, artık mirasçılar miras bırakanın borçlarından yalnızca tereke ile değil kendi şahsi malvarlıkları ile sorumlu olmaya başlarlar. Murisin borca batık olduğu durumda ise bu borçlardan kurtulmanın tek yolu mirasın hükmen reddi davası olacaktır. Mirasın Reddi Davası nedir? Bilindiği üzere, Türk Medeni Kanunu’nda mirasın gerçek reddi ve mirasın hükmen reddi olmak üzere iki...

Devamını Gör

Elatmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men-i) Davası

elatmanin onlenmesi davasi 1

Elatmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men-i) Davası ile korunan ve Anayasal bir hak olan ve kişiye eşya üzerindeki en geniş hakları sağlayan mülkiyet hakkı; bir eşya üzerinde hak sahibine kullanma, yararlanma ve tasarruf yetkisi veren, hukuk düzeninin sınırları içinde kullanılabilen, mutlak ve ayni bir haktır. Elatmanın önlenmesi değer adıyla müdahalenin men-i davası mülkiyet hakkının hukuka aykırı olarak ihlal edildiği durumlarda malike bu müdahaleyi sonlandırma hakkı tanıyan bir davadır. Türk Medeni Kanunu’nun buna yönelik olan Mülkiyet hakkının içeriği başlıklı 683. Maddesi: “Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak...

Devamını Gör

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası

izale i suyu

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası, paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz malda ortaklar arasındaki paydaşlığa son vererek ortak malın kişisel mülkiyete geçişi sağlayan bir dava türüdür. İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası nedir? İzale-i şuyu yani ortaklığın giderilmesi davası paylı mülkiyet ya da elbirliği halinde ortak mülkiyetin sahibi olan kişilerin, konusu mülkiyet olan bu ortaklığa son verilmesini konu alır. İzale-i şuyuda, birden çok kişinin sahip olduğu mallar bölüştürülür, bölüştürülmesi mümkün olmayan mallar ise mahkemece satışa çıkarılır, elde edilen para bu kişiler arasında payları oranında paylaştırılır. İzale-i şuyuda mülkiyetten kasıt hem taşınır hem de taşınmaz mallardır. Elbirliği halinde mülkiyet kavramı, TMK m.701’de düzenlenmiştir. Buna göre, “Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk...

Devamını Gör

İş Hukuku Avukatı

is hukuku avukati 1

İş hukuku avukatı olarak, Sivas’ta kurulmuş olan hukuk büromuzda Türkiye genelindeki iş hukuku ile ilgili her türlü konuda; işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet sözleşmesinin hazırlanması, işe alım ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması, işyeri yönetimi konusunda hukuki destek sağlanması, işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için hukuki yollara başvurulması ve sürecin yönetilmesi, işten çıkan veya çıkarılan işçilerin tazminatlarının belirlenerek ihtarname, arabuluculuk ve dava yollarına başvurulması, iş sözleşmesinin feshi sürecinin yönetilmesi, işe iade, hizmet tespiti gibi iş kanunundan kaynaklı davaların çözümünün sağlanması noktasında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermekteyiz. İş hukuku avukatı nedir? İş hukuku avukatı, iş kanunu uyarınca işçi ve...

Devamını Gör

Ağır Ceza Avukatı

agir ceza avukati 1

Ağır ceza avukatı kamu hizmetini icra eden bir serbest meslek erbabıdır.  Avukatlar hakkında yasal düzenlemeler Avukatlık Kanunu’nda yer almaktadır. Bu kanun kapsamında avukatlık mesleğinde branşlaşma olmasa da avukatlar belirli çalışma alanlarında yoğunlaşarak uzmanlaşabilmektedir. Ağır ceza avukatı olarak tüm hukuk sürecinde sizlerin tüm işlemlerini büyük bir özveri ve çalışma ile yürütmekteyiz. Bir ağır ceza avukatı suç türleri ile ilgili yeterli tecrübe ve birikime sahip olmalıdır. Ağır ceza avukatı nedir? Ağır ceza avukatı, Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu kapsamında düzenlenen suçlardan ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren davalarda şüpheli, sanık, mağdur veya müşteki avukatı olarak, soruşturma ve konuşturma aşamalarından soruşturmanın başladığı andan kararın...

Devamını Gör

Miras Avukatı

miras avukati 1

Miras Avukatı, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 495- 682. Maddeleri arasında düzenlenen miras hukuku hükümlerine ve sair mevzuatta belirlenen hükümlere göre, dava ve tüm takip ve icra işlemlerini yapan, verilen kararların infazını sağlayan ve denetleyen serbest meslek erbabıdır. Miras avukatı hangi davalara bakar? Miras avukatı, miras hukuku kapsamında her türlü davaya bakabilmektedir. Miras avukatı olarak hukukunun temel iş ve işlemlerinden olan vasiyetname düzenlenmesi, vasiyetnamenin iptali davası açılması, miras sözleşmelerinin yapılması, mirasın reddi davası açılması, tereke tespiti davası açılması, ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davasının açılması, tenkis davası açılması, muris muvazaası davalarının açılması gibi işlemlere ek olarak veraset ilamının alınması ve intikal işlemlerinin yapılması...

Devamını Gör

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası

trafik kazasi nedeniyle tazminat davasi

Trafik kazası nedeniyle tazminat davası ülkede yoğun olarak yaşanan kazalar nedeniyle çok sık gündeme gelen bir dava türüdür. Trafik kazaları her yıl binlerce kişinin ölümüne veya yaralanmasına sebep olmaktadır. Trafik kazası sebebiyle can kaybı yaşamış kişilerin yakınları, trafik kazası sonucu yaralanmış kişiler bu sebeple trafik kazası nedeniyle tazminat davası açarak maddi ve manevi tazminat talep edebilirler. Aynı zamanda maddi hasarlı trafik kazası sonucunda, aracında maddi bir zarara uğrayan kişiler aracı nedeniyle oluşan maddi kayıplarının tazmini için trafik kazası nedeniyle maddi tazminat davası açabilirler. Trafik kazası nedeniyle tazminat davası nedir? Karayolunda bir motorlu aracın karıştığı her türlü kaza trafik kazası olarak nitelendirilmekte ve bu...

Devamını Gör

Velayet Davası

velayet davasi 3

Velayet davası, diğer adıyla velayetin değiştirilmesi davası, çocuğun velayetinin kendisinde olmayan eşin diğer eşe karşı açtığı bir aile hukuku dava türüdür. Velayet davası aile mahkemesinde açılır. Aynı zamanda Türk Medeni Kanunu’nun 335 ila 351. maddeleri arasında düzenlenen velayete ilişkin hükümler kural olarak kamu düzenine ilişkindir. Velayete ilişkin davalarda resen (kendiliğinden) araştırma ilkesi uygulandığından hâkim, tarafların isteği ile bağlı değildir. Velayetin değiştirilmesine yönelik istem incelenirken ebeveynlerin istek ve tercihlerinden ziyade çocuğun üstün yararı göz önünde tutulur. Başka bir anlatımla, velayetin düzenlenmesinde asıl olan, küçüğün yararını korumak ve geleceğini güvence altına almaktır. Velayet davası nedir? Velayet davası, velayetin değiştirilmesi ve velayetin kaldırılması davası olarak...

Devamını Gör

Nafaka Davası

nafaka davasi

Nafaka davası, boşanma nedeniyle, eşlerin birbirlerine ve çocuklarına yardım yükümlülüğünü yerine getirmesi için açılan davadır. Boşanma davasında nafaka talebinde bulunulabileceği gibi, boşanma davasından ayrı olarak nafaka davası açılabilmesi de mümkündür. Boşanma kararı sonucunda mahkemece taraflardan birine ve müşterek çocuğun velayetini almış olan tarafa talepleri doğrultusunda nafaka ödenmesi hususu karar bağlanabilir. Tarafların sosyal ve ekonomik şartlarının değişmesi, nafaka alan eşin evlenmesi, çalışmaya başlaması, müşterek çocuğun 18 yaşını doldurması veya üniversite eğitimine devam etmesi gibi sebeplerle nafakanın azaltılmasını, artırılmasını veya tamamen kaldırılmasını talep etmek hakkınız ortaya çıkabilmektedir. Nafaka davası nedir? Nafaka davası boşanma davası açılmadan eşten nafaka talep etmek için açılabileceği gibi boşanma kararı sonucunda hükmedilen mevcut nafakanın...

Devamını Gör

Yurt Dışındaki Vatandaşlar İçin Avukatlık

yurt disindaki vatandaslar icin avukatlik

Yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımız için Türkiye’de hukuki iş ve işlemlerin gördürülmesi ve avukatlık; Türkiye’de ikamet etmeyen vatandaşlarımız çeşitli nedenlerden kaynaklı olarak Türkiye ile bağlantıları devam etmektedir. Bu husus sıklıkla miras mallarının bölüşülmesi amacıyla miras ve mal paylaşım davaları, Türkiye’de bulunan taşınmaz mallar üzerinde yaşanan uyuşmazlıklar, kiraya verilen taşınmaz ile ilgili kira alacağı ve tahliye davaları, boşanma davaları ve boşanma kararının Türk mahkemelerince tanınmasına ilişkin tanıma davaları, müşterek çocuğun velayetinin temini için açılan velayet davaları ve benzerleri şeklinde kendini göstermektedir. Türk vatandaşı olan şahıslar daha sonrasında Türk vatandaşlığından ayrılmış olsalar dahi Türkiye’de hukuki bir problem ile karşılaşabiliyorlar. Bu süreçte yurt dışında yaşayan...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?