Sivas Avukat

Av. İrem Bike Demirhan > Sivas Avukat

Sivas Avukat İrem Bike Demirhan

Sivas Avukat

Sivas Avukat İrem Bike Demirhan Sivas ilinde faaliyet gösteren hukuk bürosunda Türkiye genelinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir.

idare hukuku

Sivas Avukat İrem Bike Demirhan, Sivas barosuna kayıtlı olarak Sivas ilinde faaliyet gösteren hukuk bürosunda Türkiye genelinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

 

Sivas avukat nedir?

Avukat kamu hizmetini icra eden bir serbest meslek erbabıdır.  Avukatlar hakkında yasal düzenlemeler Avukatlık Kanunu’nda yer almaktadır. Bu kanun kapsamında avukatlık mesleğinde branşlaşma olmasa da avukatlar belirli çalışma alanlarında yoğunlaşarak uzmanlaşabilmektedir.

 

Sivas avukatı hangi davlara bakar?

Sivas avukatı;

 • Aile hukuku davaları
 • Ceza hukuku davaları
 • İnfaz hukuku dava ve işlemleri
 • Miras hukuku davaları
 • İcra ve iflas hukuku takip ve davaları
 • İş hukuku davaları
 • İdare hukuku davaları
 • Gayrimenkul hukuku davaları
 • Tazminat hukuku davaları
 • Vatandaşlık hukuku iş ve işlemleri
 • Bilişim hukuku davaları başta olmak üzere çeşitli hukuk dallarında danışmalık ve avukatlık hizmetleri vermektedir.

 

Sivas avukatının görevleri nelerdir?

Sivas avukatı, üstlenmeyi kabul ettiği işin başlangıcından kesinleşmesine kadar takip etmekle, bu süreçte sizi bilgilendirmekle ve sürecin yönetimini sizinle birlikte hukuki çerçeveye uygun olarak yürütmekle görevlidir. Avukat ile yaptığınız anlaşma kapsamında yapılacak işin kapsam ve niteliği taraflarca serbestçe belirlenebilir.

 

Sivas avukatına nasıl vekaletname verebilirim?

Sivas avukatına vekaletname vermek için herhangi bir notere giderek vekaletname düzenlenmesini istemeniz yeterlidir. Bazı dava türlerinde bazı özel yetkiler neticesinde özel vekaletname verilmesi gerekebilmektedir. Bu kapsamda vekaletin içeriği ve niteliği dava türünüze göre genişleyebilmektedir. Başka şehirdeki noterliklerden veya yurt dışında iseniz konsolosluk aracılığı ile avukata vekaletname vermeniz mümkündür.

 

Sivas avukat vekalet ücreti ne kadardır?

Sivas avukatı ücreti, hakkınızda yürütülecek işlem ve dava üzerinden belirlenmektedir.  Bilindiği üzere her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” yasalaşarak yürürlüğe girer.  Türk hukuku kapsamında görülen davalarda avukat vekalet ücreti, bu tarifede belirtilen ücretin altında bir tutar olarak belirlenemez. Dolayısıyla Sivas avukatı vekalet ücreti her zaman sabit ve kesin değildir. Bununla birlikte Baro tarafından belirtilen asgari ücret tarifesinin üzerinde bir avukatlık ücreti belirlenmesi mümkün olabilir. (2022 tarifesi için tıklayınız.)

 

Sivas boşanma avukatı;

Sivas boşanma avukatı, Türk Medeni Kanunu uyarınca aile hukuku kapsamındaki başta boşanma davaları olmak üzere, nafaka davaları, velayet davaları, mal rejimi tasfiyesi davaları, ziynet davaları, babalık davaları, nesebin reddi davaları, nişanlılık ile ilgili davalara bakabilmektedir.

Sivas boşanma avukatı;

 

Sivas ceza avukatı;

Sivas ceza avukatı, Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu kapsamında düzenlenen suçlardan asliye ve ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren davalarda şüpheli, sanık, mağdur veya müşteki avukatı olarak, soruşturma ve konuşturma aşamalarından soruşturmanın başladığı andan kararın kesinleştiği ana kadar hukuki süreci takip eden kişidir.

Sivas ceza avukatı;

 • Soruşturma evresi
 • Ağır Ceza Mahkemeleri
 • Asliye Ceza Mahkemeleri
 • Çocuk Ceza Mahkemeleri
 • Sulh Ceza Hakimliği
 • Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf)
 • Yargıtay (Temyiz)

Aşamalarında görülen davalara bakar.

 

Sivas miras avukatı;

Sivas miras avukatı, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 495- 682. Maddeleri arasında düzenlenen miras hukuku hükümlerine ve sair mevzuatta belirlenen hükümlere göre, dava ve tüm takip ve icra işlemlerini yapan, verilen kararların infazını sağlayan ve denetleyen serbest meslek erbabıdır.

 Sivas miras avukatı;

 

Sivas ağır ceza avukatı;

Ağır ceza avukatı, Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu kapsamında düzenlenen suçlardan ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren davalarda şüpheli, sanık, mağdur veya müşteki avukatı olarak, soruşturma ve konuşturma aşamalarından soruşturmanın başladığı andan kararın kesinleştiği ana kadar hukuki süreci takip eden kişidir.

Sivas ağır ceza avukatı;

 • Soruşturma evresi
 • Ağır Ceza Mahkemeleri
 • Asliye Ceza Mahkemeleri
 • Çocuk Ceza Mahkemeleri
 • Sulh Ceza Hakimliği
 • Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf)
 • Yargıtay (Temyiz)  Aşamasında görülen davalara bakar

 

Sivas icra avukatı;

Sivas icra ve iflas avukatı İcra ve İflas Kanunu kapsamında düzenlenen icra iş ve işlemlerinin takibini yapan serbest meslek erbabıdır.

Sivas icra avukatı;

 • Alacak takibi
 • Borç tahsili
 • İcra takibine itiraz
 • İtirazın kaldırılması davaları
 • İtirazın iptali davaları
 • Menfi tespit davası
 • İcra ve haciz işlemleri
 • İflas takibi
 • Konkordato başta olmak üzere icra ve iflas hukuku kapsamında düzenlenen dava ve takip işlemlerini yürütmektedir.

 

Sivas iş hukuku avukatı;

Sivas iş avukatı, iş kanunu uyarınca işçi ve işveren vekili olarak danışmalık hizmeti vermek, iş hukuku kapsamındaki dava işlemleri yürütmekle görevlidir.

Sivas iş hukuku avukatı;

 • İşçi alacağı davası
 • Kıdem ve ihbar tazminatı
 • Fazla mesai, UBGT, hafta tatili ve yıllık ücretli izin alacağı
 • Bakiye ücret alacağı
 • İş sözleşmesinin haklı nedenle feshi
 • İş kazası nedeniyle tazminat davası
 • Hizmet tespiti
 • İşe iade davaları başta olmak üzere iş hukuku kapsamında düzenlenen dava ve takip işlemlerini yürütmektedir.

 

Sivas gayrimenkul avukatı;

Sivas gayrimenkul avukatı, Türk Medeni Kanunu ve sair kanun uyarınca gayrimenkul üzerindeki hak tesisleri ve ayni hakların uygulanmasını amacıyla dava ve sair yolları yürüten serbest meslek erbabıdır.

Sivas gayrimenkul avukatı;

SİVAS TAZMİNAT AVUKATI

Sivas tazminat avukatı, Türk Borçlar Kanunu ve sair kanun uyarınca gerçek veya tüzel kişilerin belirli sebeplere dayanılarak gördüğü maddi ve manevi zararın tazmini için maddi ve manevi tazminat davalarını yürüten serbest meslek erbabıdır.

Sivas tazminat avukatı;

 
İlgili yazılarımız;
 • Aile hukuku davaları
 • Ceza hukuku davaları
 • Miras hukuku davaları
 • İcra ve iflas hukuku takip ve davaları
 • İş hukuku davaları
 • İdare hukuku davaları
 • Gayrimenkul hukuku davaları
 • Tazminat hukuku davaları
 • Bilişim hukuku davaları
 • Vatandaşlık hukuku
Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi almak için 0545 588 0258 numaralı telefondan numarası üzerinden tarafımıza ulaşabilir, her türlü sorunuz için irembikedemirhan@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

AV.İREM BİKE DEMİRHAN

.

İLETİŞİM

+90 (545) 588 02 58

Tüm hukuk danışmanlık ve avukatlık hizmetleriniz için iletişime geçebilirsiniz
Email: irembikedemirhan@gmail.com
Adres: Hikmet Işık Caddesi Sularbaşı Mahallesi Şenyurt Sitesi Kat 2 No: 218 Merkez/Sivas

WhatsApp Image 2022 06 03 at 13.55.41
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?