Yazımlar

Av. İrem Bike Demirhan > Yazımlar (Page 17)

Kamulaştırma İle İlgili Yüzdeli Sözleşme

Yargıtay kararlarında istikrarlı olarak sözleşmede herhangi bir oran konulmasını mutlak yasaya aykırı olduğunu kabul ve hatta Avukatlık Yasası’nın 164/4 maddesi gereği %10’u ile %20’si arasında dahi ücret takdir edilemeyeceğini, maktu ücret takdiri gerektiğini bildirmektedir. Davada kazanılacak tahmini bir rakam belirlenmeli, ona göre sözleşme yapılmal, infazında ısrarcı olunmamalıdır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 24.05.2017 gün ve E. 2017/667, K. 2017/1006 sayılı karar; “...

Devamını Gör

Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Kaydı Nasıl Silinir?

Adli sicil kaydı ve arşiv kaydının silinmesine ilişkin usulüne uygun bir başvuru ile adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi mümkündür. Adli sicil kaydı nedir? Adli sicil kaydı, bir ceza yargılaması sonucunda kişiye verilen mahkumiyet kararının ilgili birimlerce sicile işlenmesi ile oluşmaktadır. Adli sicil kaydı belgesi nereden alınır? Adli sicil kaydı diğer ismiyle sabıka kaydı şu mercilerden temin edebilirsiniz: Adliyelerde bulunan Adli Sicil Müdürlüklerinden, Kaymakamlıklardan, Yurt dışında Büyükelçiliklerden ve konsolosluklardan, E – devlet sistemiyle internet üzerinden kolaylıkla alınabilmektedir. Adli sicil kaydı nasıl alınır veya Adli sicil kaydına nasıl bakılır? TC kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile birlikte e-devlete giriş yaptıktan sonra arama butonunun/çubuğunun olduğu sayfaya “adli sicil kaydı sorgulama” yazıldığı takdirde...

Devamını Gör

Avukatın Tek Yanlı Olarak İşi Red Hakkı Var Mı?

Avukatlık Yasası’nın 37. maddesi, “Avukat kendisine teklif edilen işi sebep göstermeden reddedebilir. Reddin, iş sahibine gecikmeden bildirilmesi zorunludur. İşi iki avukat tarafından reddolunan kimse, kendisine avukat tayinini baro başkanından isteyebilir. Tayin olunan avukat, baro başkanı tarafından belirtilen ücret karşılığında işi takip etmek zorundadır.” Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 38. maddesi, “Avukat kendine teklif edilen işi gerekçe göstermeksizin ret edebilir. Takdirine esas olan nedenleri açıklamak zorunda değildir. Avukat zamanın ve yeteneklerinin erişemediği bir işi kabul etmez. Avukat davayı almaktan veya kovuşturmadan çekinme hakkını müvekkiline zarar vermeyecek biçimde kullanmağa mecburdur” hükümlerini amirdir. Anayasa Mahkemesi’nin 07.03.1962 gün ve 286/53 sayılı kararında, “Adalet gereklerine uymak zorunda...

Devamını Gör

Avukatlık Ücreti Karşılığı Bono Alınabilir Mi?

TBB Disiplin Kurulu’nun 13.07.2002 gün ve E. 2002/92 K. 2002/224 sayılı kararı: “…Şikayetli avukatın, aynı kişi için hem CMUK görevlendirmesi sebebiyle barodan ücret aldığı, hem de senede bağladığı vekalet ücretini tahsil için icra takibi yaptığı iddiası ile açılan disiplin kovuşturması sonunda, Baro Disiplin Kurulu’nca şikayetlinin eylemi Avukatlık Yasası ve Meslek Kuralları’na aykırı bulunarak “altı ay süre ile işten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına” karar verilmiştir. Dosyadaki bilgi ve belgelerden, şikayetli avukatın, baronun CMUK görevlendirmesi sebebiyle davanın duruşmalarına katıldığı, barodan müdafilik ücretini aldığı halde, aynı kişi olan sanığın babası şikayetçiden de vekalet ücreti karşılığı olarak bono aldığı, şikayetçinin bono bedelini ödemek istememesi sebebiyle...

Devamını Gör

Avukatlık Sözleşmesinde Ücret Konusu Düzenlenmemiş Veya Geçersiz İse Ne Olacaktır?

Avukatlık sözleşmesi ile tarafların iradeleri, danışma şeklinde veya mahkeme ve diğer resmi merciler önünde temsil biçiminde olan hukuki yardımın, bir ivaz karşılığında yerine getirileceği konusunda birleşir. Sözleşmenin bir tarafının mutlaka avukat olması ve onun yapma borcu altına girmesi ama bunun ivazının da kural olarak sözleşmede gösterilmesi gerekir. Avukat ile müvekkili arasında bir sözleşme bulunmasına rağmen ücret konusu düzenlenmemiş veya sözleşme geçersiz ise avukatın ücret alacağının ne miktarda olacağı Avukatlık Yasası 164. maddesinde düzenlenmiştir. Avukatlık Yasası 164/4, “Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?