İnfaz Hukuku Avukatı

Av. İrem Bike Demirhan > Yazımlar  > İnfaz Hukuku Avukatı

İnfaz Hukuku Avukatı

infaz hukuku avukati 1

İnfaz hukuku avukatı, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun uyarınca düzenlenen ve Türk Ceza Kanunu uyarınca yargılama yetkisine haiz mahkemelerce verilen kararların infazı ile ilgili hukuki danışmalık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

İnfaz hukuku avukatı nedir?

Avukat kamu hizmetini icra eden bir serbest meslek erbabıdır.  Avukatlar hakkında yasal düzenlemeler Avukatlık Kanunu’nda yer almaktadır. Bu kanun kapsamında avukatlık mesleğinde branşlaşma olmasa da avukatlar belirli çalışma alanlarında yoğunlaşarak uzmanlaşabilmektedir.

İnfaz hukuku, kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan hukuk dalıdır. İnfaz, kelime anlamı olarak “yerine getirme” dir. Kelime anlamından da anlaşılacağı üzere infaz hukuku, mahkeme tarafından verilen ceza ve güvenlik tedbirlerini yerine getirmektedir. Bu hususlara ilişkin ilkeleri, esasları ve usulleri düzenler.İnfaz hukuku avukatı iş bu kanun kapsamında iş ve işlemlerin gördürülmesi için hukuki prosedürleri işleten serbest meslek erbabıdır.

İnfaz hukuku avukatı hangi davalara bakar?

İnfaz hukuku avukatı, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen iş ve işlemlerinin takibini yapan serbest meslek erbabıdır.

Sivas infaz hukuku avukatı;

 • İnfaz hukuku dava ve işlemleri
 • Soruşturma aşamasındaki dosya takibi
 • Asliye Ceza Davaları
 • Ağır Ceza Davaları
 • Sulh Ceza Davaları
 • Çocuk Ceza Davaları
 • Vergi Ceza Davaları

İnfaz hukuku avukatının görevleri nelerdir?

İnfaz hukukunda temel amaç, 5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun m.3’te “Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen temel amaç, öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün; yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır.” Şeklinde belirtilmiştir. Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere infaz hukukunun temel amacı ödetme ve önleme şeklinde ikiye ayrılmaktadır.

İnfaz hukukunun kapsamı nelerdir?

İnfaz hukuku kapsamında;

 • Müddetnamenin düzenlenmesi
 • Cezanın infazının ertelenmesi, geri bırakılması ve ara verilmesi
 • Mahsup
 • Tekerrür
 • Uyarlama yargılaması
 • Vasi atanması
 • Adli kontrol
 • Cezaların içtiması
 • Koşullu salıverme
 • Denetimli serbestlik
 • Açık cezaevine ayrılma
 • Kanun yararına bozma başta olmak üzere infaz hukuku kapsamında düzenlemiştir.

İş bu aşamalarda meydana gelen kanuna aykırılıklar ve usulsüzlüklerin düzeltilmesi için infaz hakimliklerine ilgili mahkemelere başvuru yaparak lehinize olan hükümlerin uygulanması için avukatlık hizmetleri yürütmekteyiz.

İnfaz hukuku avukatı nasıl bulunur?

İnfaz hukukunda uzman avukat, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda müvekkiline gerekli tüm hukuki desteği verir. Söz konusu uyuşmazlık çerçevesinde avukatın görevi, vekilliğini yaptığı kişinin hak kayıplarına uğramaması için dosya kapsamındaki gerekli çalışmaları yürütür ve davalardan olumlu sonuç alınması doğrultusunda hareket eder. Bu nedenle geri dönüşü imkânsız ve telafi edilemez zararların önüne geçilmesi, lehinize olan tüm hükümlerin uygulandığı hususunda şüphe kalmaması açısından uzman bir infaz avukatı ile çalışmanız lehinize olacaktır.

İnfaz hukuku avukatına nasıl vekaletname verebilirim?

İnfaz hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıklarda davayı avukat ile takip etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat infaz hukuku ile ilgili işlemlerin ve davaların takibi teknik bilgi ve tecrübe gerektirdiğinden, hak kayıplarının önüne geçilmesi için uzman bir infaz avukatı ile çalışmanız önemlidir. İcra hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda noterde düzenlenecek vekaletname genel dava vekaletnamesidir.

İnfaz hukuku avukatı vekalet ücreti ne kadardır?

Avukat vekalet ücreti, hakkınızda yürütülecek işlem ve dava üzerinden belirlenmektedir.  Bilindiği üzere her yıl  Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” yasalaşarak yürürlüğe girer.  Türk hukuku kapsamında görülen davalarda avukat vekalet ücreti, bu tarifede belirtilen ücretin altında bir tutar olarak belirlenemez. Dolayısıyla infaz hukuku avukatı vekalet ücreti her zaman sabit ve kesin değildir. Bununla birlikte Baro tarafından belirtilen asgari ücret tarifesinin üzerinde bir avukatlık ücreti belirlenmesi mümkün olabilir. (2022 tarifesi için tıklayınız.)

İlgili yazılarımız;
Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi almak için 0545 588 0258 numaralı telefondan numarası üzerinden tarafımıza ulaşabilir, her türlü sorunuz için irembikedemirhan@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.22.06.2022

AV.İREM BİKE DEMİRHAN

sivas avukat irem bike demirhan

Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?