Soybağının (Nesebin) Reddi Davası

Av. İrem Bike Demirhan > Yazımlar  > Soybağının (Nesebin) Reddi Davası

Soybağının (Nesebin) Reddi Davası

Soybaginin nesebin reddi davasi 2

Soybağının (nesebin) reddi davası, baba ile kurulmuş olan soybağı ilişkisini ortadan kaldıran bir yenilik doğuran davadır. Bu dava ile davacı babalık karinesini çürüterek soybağının ortadan kaldırılmasını talep eder. Baba ile çocuk arasında soyabağının ortadan kaldırılmasını sağlayan tek dava budur.

Soybağının (Nesebin) Reddi davası nedir?

Soybağının (nesebin) reddi davası bozucu yenilik doğuran bir dava olup, hükmün kesinleşmesi ile çocuk ile koca arasındaki soybağı ilişkisini, doğumdan itibaren geçerli olmak üzere kaldırır. Soybağı ilişkisinin doğumdan itibaren sona ermesinin bir sonucu, kocanın çocuğa karşı soybağından kaynaklanan yükümlülüklerinin de sona ermesidir. Daha önceden yerine getirmiş olduğu bakım ve eğitim giderleri ile nafakalar ise sebepsiz zenginleşme hükümleri gereğince anadan talep edilebilir. Ancak biyolojik baba ile soybağı kurulduğu takdirde bu giderler ondan da istenebilir.

Soybağının (Nesebin) Reddi davasının tarafları kimdir?

Soybağının (nesebin) reddi davalarında davacı ve davalı taraflar farklılık gösterebilmektedir.

Davacı;

Soybağının (nesebin) reddi davasını çocuğun kendisine soybağı ile bağlandığı koca açabilir. Bu dava kocanın babalık karinesini çürütmesi esasına dayanmaktadır.

Bu davayı çocuk da açabilecektir aynı şekilde Türk Medeni Kanunu madde 291 uyarınca sayılan kişiler de şartları taşıdığı takdirde bu davayı açabilecektir.

Madde 291: ”Dava açma süresinin geçmesinden önce kocanın ölmesi veya gaipliğine karar verilmesi ya da sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybetmesi hâllerinde kocanın altsoyu, anası, babası veya baba olduğunu iddia eden kişi, doğumu ve kocanın ölümünü, sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybettiğini veya hakkında gaiplik kararı alındığını öğrenmelerinden başlayarak bir yıl içinde soybağının reddi davasını açabilir.

Ergin olmayan çocuğa atanacak kayyım, atama kararının kendisine tebliğinden başlayarak bir yıl, içinde soybağının reddi davasını açar.

 Kocanın açacağı soybağının reddi davasına ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır.”

Hükümde sayılan ilgililer birbirinden bağımsız olarak dava açma hakkına sahiptir, birinin açtığı soybağının reddi davasının kabul edilmemiş olması diğerlerinin dava açmasını engellemez.

Ancak kocanın açık ve ya örtülü olarak çocuğu benimsemiş olması halinde ilgililerin dava açmasının dürüstlük kuralına aykırı olacağı unutulmamalıdır.

Ayrıca baba olduğunu iddia eden kişi bu davayı ana, koca ve çocuğu davalı göstermek suretiyle açabilecektir.

Davalı;

Soybağının (nesebin) reddi davası Türk Medeni Kanunu madde 286 gereğince ana ile çocuğu karşı açılır. Ana ile çocuk arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmaktadır. Ananın ölümü halinde dava sadece çocuğa karşı açılır, çocuğun ölümü halinde ise ana ile çocuğun mirasçılarına karşı dava açılmalıdır.

Çocuğun açtığı soybağının reddi davası davasında Davalı ana ve kocadır. Türk Medeni Kanunu;

Madde 286: ” Koca, soybağının reddi davasını açarak babalık karinesini çürütebilir. Bu dava ana ve çocuğa karşı açılır. Çocuk da dava hakkına sahiptir.

Bu dava ana ve kocaya karşı açılır.”

Ayrıca baba olduğunu iddia eden kişi bu davayı ana, koca ve çocuğu davalı göstermek suretiyle açabilecektir.

Soybağının (Nesebin) Reddi davasının şartları nelerdir?

Evlilik içinde ana rahmine düşme halinde;

Türk Medeni Kanunu Madde 287: “ Çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüşse davacı, kocanın baba olmadığını ispat etmek zorundadır.

Evlenmeden başlayarak en az yüzseksen gün geçtikten sonra ve evliliğin sona ermesinden başlayarak en fazla üçyüz gün içinde doğan çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüş sayılır” denilerek ispat yükü davacıya bırakılmıştır. Davacı babanın koca olmadığını ispatlamalıdır.

Evlenmeden önce veya ayrı yaşama halinde ana rahmine düşme halinde;

Türk Medeni Kanunu Madde 288 : “Çocuk, evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında ana rahmine düşmüşse, davacının başka bir kanıt getirmesi gerekmez.

Ancak, gebe kalma döneminde kocanın karısı ile cinsel ilişkide bulunduğu konusunda inandırıcı kanıtlar varsa, kocanın babalığına ilişkin karine geçerliliğini korur.” denilerek davacının farklı bir ispat getirmesine gerek kalmadığı hususu düzenlenmiştir.

Soybağının (Nesebin) Reddi davasında hak düşürücü süre var mıdır?

Soybağının (nesebin) reddi davalarında kanun tarafından hak düşürücü süre tayin edilmiştir. Bu husus Türk Medeni Kanunu’nda

Madde 289: “ Koca, davayı, doğumu ve baba olmadığını veya ananın gebe kaldığı sırada başka bir erkek ile cinsel ilişkide bulunduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl, içinde açmak zorundadır.

Çocuk, ergin olduğu tarihten başlayarak en geç bir yıl içinde dava açmak zorundadır.

Gecikme haklı bir sebebe dayanıyorsa, bir yıllık süre bu sebebin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar” şeklinde düzenlenmiştir.

Soybağının (Nesebin) Reddi davası ne kadar sürer?

Soybağının (nesebin) reddi davalarında süre mahkemenin yoğunluğuna ve dosyanın kapsamına göre değişebilmektedir. Adalet Bakanlığı tarafından yargıda hedef süreler belirlenmiştir. Bu süreler davanın konusu ve niteliği uyarınca belirlenmiş olup İstinaf ve Yargıtay aşamaları bu süre içinde değerlendirilmez. Pratik uygulamalara göz atıldığında;

  • Dilekçelerin tam ve eksiksiz olması
  • Tanıkların dinlenilmesi
  • Bilirkişi raporunun dosyaya kazandırılmasında geçeni süreçler davanın süresini etkilemektedir.

Ancak bir davanın en kısa süre içerisinde sonuçlanması dosyanın yakından takip edilmesi ile birebir ilgilidir. İyi bir dosya takibi davanın gereksiz uzamasını engellemektedir.

Boşanma avukatı nasıl bulunur?

Soybağının (nesebin) reddi davalarında uzman bir avukat, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda müvekkiline gerekli tüm hukuki desteği verir. Söz konusu uyuşmazlık çerçevesinde avukatın görevi, vekilliğini yaptığı kişinin hak kayıplarına uğramaması için dosya kapsamındaki gerekli çalışmaları yürütür ve davalardan olumlu sonuç alınması doğrultusunda hareket eder. Bu nedenle geri dönüşü imkânsız ve telafi edilemez zararların önüne geçilmesi, lehinize olan tüm hükümlerin uygulandığı hususunda şüphe kalmaması açısından uzman bir boşanma avukatı ile çalışmanız lehinize olacaktır.

Boşanma avukatına nasıl vekaletname verebilirim?

Aile hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıklarda davayı avukat ile takip etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat aile hukuku ile ilgili işlemlerin ve davaların takibi teknik bilgi ve tecrübe gerektirdiğinden, hak kayıplarının önüne geçilmesi için uzman bir avukat ile çalışmanız önemlidir. Aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda noterde düzenlenecek vekaletname genelde fotoğraflı dava vekaletnamesidir. Vekaletin türü konusunda avukatınız sizi bilgilendirecektir.

Boşanma avukatı vekalet ücreti ne kadardır?

Avukat vekalet ücreti, hakkınızda yürütülecek işlem ve dava üzerinden belirlenmektedir.  Bilindiği üzere her yıl  Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” yasalaşarak yürürlüğe girer.  Aile hukuku kapsamında görülen davalarda avukat vekalet ücreti, bu tarifede belirtilen ücretin altında bir tutar olarak belirlenemez. Dolayısıyla boşanma avukatı vekalet ücreti her zaman sabit ve kesin değildir. Bununla birlikte Baro tarafından belirtilen asgari ücret tarifesinin üzerinde bir avukatlık ücreti belirlenmesi mümkün olabilir. (2022 tarifesi için tıklayınız.)

İlgili yazılarımız;
Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi almak için 0545 588 0258 numaralı telefondan numarası üzerinden tarafımıza ulaşabilir, her türlü sorunuz için irembikedemirhan@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

AV.İREM BİKE DEMİRHAN

sivas avukat irem bike demirhan

Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?