KVKK Tag

Av. İrem Bike Demirhan > Posts tagged "KVKK"

Kişisel Veri

kisisel veri

Kişisel veri, bireylerin kimliklerini belirli hale getirmeye elverişli her türlü bilgidir. Kişisel veri kavramının 3 ana unsuru vardır. Bu 3 temel unsur şunlardır: Gerçek kişiye ait olma Kişiyi belli veya belirlenebilir kılma Her türlü bilgiyi içerme Kişisel Verinin Özellikleri Nelerdir? Kişisel verilerin özelliklerine bakmak gerekirse; Gerçek Kişiye Ait Olma: Tüzel kişilere ait olan verilerin, kişisel veri kapsamında olmasını ifade eder. Kanun tüzel kişilerin sahip oldukları verileri örneğin adresi ya da ticaret unvanı gibi , kişisel veri kabul etmez. Kişisel veriden bahsedilmek için, her şeyden önce bu bilginin "gerçek" kişiye ait olması gerekir. Kişiyi Belirli Veya Belirlenebilir Kılma: Bir bilginin kişisel veri olarak kabul edilebilmesi için, kişinin...

Devamını Gör

KVKK Aydınlatma Metni Nedir?

aydinlatma metni 1

Aydınlatma metni konusu KVKK kanunun üçüncü bölümünde Haklar ve Yükümlülükler bölümünde Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlüğü kapsamında değerlendirilen bir konudur. Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veri sahibi ilgili kişiye aşağıdaki kriterlere uygun şekilde aydınlatma yapmakla yükümlüdür. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 11 . maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür. KVKK Aydınlatma Metni Nasıl Hazırlanır? Aydınlatma metni hazırlama sürecinde şu  adımlar takip edilebilir: Veri sorumlusunun öncelikle, hangi tür verileri işlediğini iyi tespit etmesi gerekmektedir. Temel ilkeler gereği veri sorumlularının, faaliyetleri kapsamında...

Devamını Gör

KVKK Aydınlatma Metni

KVKK aydinlatma metni

KVKK aydınlatma metni, veri sorumlusunun 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında tanımlanan kişisel verilerin, aynı kanun kapsamında veri sorumlusu tarafından işlenebileceği durumlarda, verisi işlenen gerçek kişiye veri sorumlusu olarak bazı bilgilerin verilerek o kişiye ait gerekli kişisel verilerin işlenmesi için aydınlatılmış onam yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla hazırlanan aydınlatma metnidir. Kişisel veri nedir? Kişisel veri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlanmıştır. Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kanuna göre kişisel veri kavramının sahip olması gereken 3 temel unsur şunlardır: Gerçek kişiye ait olma Kişiyi belirli ya da belirlenebilir kılma Her türlü bilgiyi içerme Kişisel...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?