Zina Nedeniyle Boşanma Davası (TMK m.161)

Av. İrem Bike Demirhan > Yazımlar  > Zina Nedeniyle Boşanma Davası (TMK m.161)

Zina Nedeniyle Boşanma Davası (TMK m.161)

zina nedeniyle bosanma davasi 1

Zina nedeniyle boşanma davası, sadakat yükümlüğünün ihlaline dayalı olarak açılan davadır. Evlilik birliğinin taraflara getirdiği yükümlülüklerden birisi de sadakat yükümlülüğüdür. Sadakat yükümlülüğünün temelinde ise ‘cinsel sadakat’ vardır. Cinsel sadakate aykırı tutumlardan “zina” ise özel boşanma sebebidir. Zina evli bir şahsın, eşinden başkasıyla cinsi münasebetlerde bulunmasıdır. Türk Medeni Kanunu m.161 hükmüne göre;

Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.

 Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Affeden tarafın dava hakkı yoktur.”

Zina nedeniyle boşanma davası kusura dayalı mutlak boşanma sebebidir.

Zina nedeniyle boşanma davası nedir?

Zinanın boşanma davasına konu olabilmesi için bazı şartların mevcut olması gerekmektedir. Bu şartlar mevcut olduğunda

-Evlilik koşulu: Zina sebebiyle boşanma davası açacak kişi resmi olarak evli olmalıdır.

-Cinsel ilişki koşulu: Zina sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için eşlerden birinin eşi dışında karşı ya da aynı cinsten birisi ile bilerek ve isteyerek cinsel ilişkide bulunması gerekir.

-Kusur koşulu aranmaktadır: Zina sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için zina eden eşin kusurlu olması gerekir. Yani bilerek ve isteyerek eylemde bulunmalıdır. Bayıltma, zorlama ve tehdit gibi rıza dışında gerçekleştirilen eylemler zina olarak değerlendirilmez. Aynı şekilde cinsel saldırı suçuna maruz kalan kişi de zina eyleminde kusurlu değildir.

Zina nedeniyle boşanma davası nasıl açılır?

Zina nedeniyle boşanma davası, boşanma dava dilekçesinin hazırlanması ile yetkili aile mahkemesinin sunulması yoluyla açılabilir.

  • Zina sebebiyle boşanma davasını diğer eş açabilir.
  • Hak düşürücü sürelere riayet edilmelidir,
  • Dava, Aile Mahkemesine başvurarak açılacaktır,
  • HMK’da belirtilen şartların dava dilekçesinde mutlaka bulunması gereklidir., aksi halde dava reddedilebilir.

Zinanın varlığı nasıl ispat edilir?

Zina nedeniyle boşanma davasının açılabilmesi için zinanın yanı cinsel ilişkinin varlığının ispat edilmesi gerekmektedir.

İspatta eşler arasında eşitlik ilkesi vardır. Zina her türlü delille ispatlanabilir. İspat yükü eşinin zina yaptığını iddia eden tarafındır. Zinanın ispatı oldukça zordur. Suçüstü hali ise pek mümkün değildir bu durumda eş, diğer eşin zina yaptığını nasıl ispatlayacaktır? Aldatmaya yönelik deliller somut olaya göre değişiklik gösterecek olup sınırlı sayıda değildir.

Örnek vermek gerekir ise;

-Zinayı kanıtlamaya yarar fotoğraflar, kamera kayıtları gibi deliller,

-Aldatan eşin zührevi hastalığa yakalanması (cinsel ilişki ile bulaşabilecek frengi, belsoğukluğu vb.)

-İletişim araçları, ses kayıtları

-Gebe kalmak

-Otel kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri, fişler vb.

Yargıtay, eşlerden birinin yalnızken ortak konuta karşı cinsten birini almasını, gece gündüz telefonda karşı cinsiyetten biriyle görüşmesini zinanın varlığına delalet olarak kabul etmiş ve zina yaptığını ispatlanmış kabul etmiştir.  Mahkeme kesin delillerle bağlı değildir.

Zina nedeniyle boşanma davasında dava hakkı nasıl ortadan kalkar?

Zina nedeniyle boşanma davasını açma  hakkının iki iki halde ortadan kalktığını görmekteyiz; Hak düşürücü süre ve af.

Hak Düşürücü Süre

-Boşanma sebebini öğrenmeden başlayarak altı ay,

-Her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava düşer.

Bu süreler geçtikten sonra zina nedeniyle sebebiyle dava açılamaz. Bu sürenin kaçırılmış olması zinaya maruz kalan eşin o evliliğe katlanmak zorunda olduğu anlamına gelmemektedir. Sürenin kaçırılmış olması halinde evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle dava açılabilir.

Af

Zina mutlak bir boşanma sebebi olduğu halde af halinde dava hakkı düşer. Dolayısıyla kanunda belirtilen sürelere bakılmaksızın, zinayı affeden taraf zinaya dayalı boşanma davası açma hakkından da feragat etmiş sayılır. Affetme herhangi bir baskı altında olmamalıdır. Kayıtsız şartsız bir irade beyanının mevcut olması ya da en azından affı gösterir fiili bir tutum ve davranışın gerçekleşmiş olması gerekir. Affetme sözlü veya yazılı olabileceği gibi eşler arasında sergilenen davranışlarla da anlaşılabilir. Zina olayının affedildiği anlaşılmışsa aynı eylem nedeni ile tarafların evlilik birliğinin sarsılması sebebi ile boşanmalarına karar verilmesi mümkün değildir.

Zina nedeniyle boşanma davasının sonuçları nelerdir?

Zina nedeniyle boşanma davası sonucunda, diğer sebeplere dayalı olarak açılan boşanma davalarından farklı olarak eşin mal rejimin tasfiyesi sonucunda katılma alacağı oranın kaldırılmasına veya azaltılmasına hakim tarafından karar verilebilecektir.

Boşanma davası ne kadar sürer?

Boşanma davalarında süre mahkemenin yoğunluğuna ve dosyanın kapsamına göre değişebilmektedir. Adalet Bakanlığı tarafından yargıda hedef süreler belirlenmiştir. Bu süreler davanın konusu ve niteliği uyarınca belirlenmiş olup İstinaf ve Yargıtay aşamaları bu süre içinde değerlendirilmez. Pratik uygulamalara göz atıldığında;

  • Dilekçelerin tam ve eksiksiz olması
  • Tanıkların dinlenmesi ve delillerin toplanması
  • Mahkemenin yoğunluğu gibi unsurlar davanın süresini etkilemektedir.

Genel ortalamalara bakıldığı zaman boşanma davalarının ortalama olarak 12 ay ila 18 ay arasında sonuçlandığı söylenebilir.  İlk derece mahkeme kararının ardından başlayan İstinaf ve Yargıtay aşamaları hesap edildiğinde bir davanın 3-4 yıla kadar uzaması mümkündür.

Ancak bir davanın en kısa süre içerisinde sonuçlanması doyanın yakından takip edilmesi ile birebir ilgilidir. İyi bir dosya takibi davanın gereksiz uzamasını engellemektedir.

Boşanma avukatına nasıl vekaletname verebilirim?

Aile hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıklarda davayı avukat ile takip etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat aile hukuku ile ilgili işlemlerin ve davaların takibi teknik bilgi ve tecrübe gerektirdiğinden, hak kayıplarının önüne geçilmesi için uzman bir avukat ile çalışmanız önemlidir. Aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda noterde düzenlenecek vekaletname genelde fotoğraflı dava vekaletnamesidir. Vekaletin türü konusunda avukatınız sizi bilgilendirecektir.

Boşanma davası vekalet ücreti ne kadardır?

Avukat vekalet ücreti, hakkınızda yürütülecek işlem ve dava üzerinden belirlenmektedir.  Bilindiği üzere her yıl  Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” yasalaşarak yürürlüğe girer.  Aile hukuku kapsamında görülen davalarda avukat vekalet ücreti, bu tarifede belirtilen ücretin altında bir tutar olarak belirlenemez. Dolayısıyla boşanma avukatı vekalet ücreti her zaman sabit ve kesin değildir. Bununla birlikte asgari ücret tarifesinin üzerinde bir avukatlık ücreti belirlenmesi mümkün olabilir. (2023 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi için tıklayınız.)

İlgili yazılarımız;
Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi almak için 0545 588 0258 numaralı telefondan numarası üzerinden tarafımıza ulaşabilir, her türlü sorunuz için irembikedemirhan@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

AV.İREM BİKE DEMİRHAN

sivas avukat irem bike demirhan

Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?