Vasiyetnamenin Tenfizi

Av. İrem Bike Demirhan > Yazımlar  > Vasiyetnamenin Tenfizi

Vasiyetnamenin Tenfizi

vasiyetnamenin tenfizi 1

Vasiyetnamenin tenfizi diğer adıyla vasiyetnamenin yerine getirilmesi, vasiyet edilen şeyin yerine getirilmesi amacıyla Sulh Hukuk Hakimliğine sunularak açılmış ve itiraz görememiş vasiyetin Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan bir dava ile yerine getirilmesini sağlama işleminden ibarettir.

Vasiyetnamenin tenfizi nedir?

Vasiyetnamenin tenfizi aşamasına geçilmesi için öncelikle vasiyetnamenin açılması gerekmektedir. Mirasbırakanın ölümünün ardından vasiyetnamesi Sulh Hukuk Mahkemesine tevdii edilir. Vasiyetname el yazılı vasiyet ise bu işlemi vasiyeti bulan kişi yapar. Vasiyetname resmi şekilde düzenlenmişse Noterler vasiyeti Nüfus Müdürlüğü’ne bildirir ve vasiyetname vasiyetçinin nüfus kaydına şerh olunur. Vasiyetçinin ölümünün ardından bu durum Nüfus Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına, Savcılık tarafından ise ölenin son ikametgahının bulunduğu Sulh Hukuk Hakimliğine bildirilir.

Mahkeme, Noterden vasiyetin bir suretini ister. Hâkim bütün mirasçıları davet eder ve vasiyetname açılır. Vasiyetname açılmasının akabinde mirasbırakanın yasal mirasçıları ve vasiyetnamesinde mirasçısı olmasını istediği kişiler, yani atanmış mirasçılar, mahkemeden kendilerine mirasçılık belgesi (veraset ilamı) verilmesini talep edebilir. Mirasçılık belgesinde atanmış mirasçılar ve bunların ne oranda mirasçı oldukları da yazılıdır. Mirasçılar bu belge ile miras malları üzerinde tasarruf edebilir.

Mirasçıların vasiyetnameye itiraz hakları her zaman vardır. Vasiyetnamenin geçersizliğini iddia etmeleri halinde vasiyetnamenin iptali; saklı paylarına tecavüz edildiği iddiası söz konusu ise de miras tenkis davası açma yoluna başvurabilirler.

Vasiyetnamenin açılmasının ardından yapılacak işlem vasiyetnamenin tenfizidir.

Vasiyetnamenin tenfizi davası nedir?

Mirasçılık belgelerinin verilmesi ve vasiyetnamenin açılmasından sonra vasiyet alacaklısı vasiyetnamede kendisine vaat edilen hakkın veya alacağın kendisine devredilmesi için talepte bulunmak zorundadır. Çünkü vasiyet sadece yasal mirasçılara kül halinde kendiliğinden geçer. Vasiyet alacaklısı vasiyetnamenin açılması ve kendisinin vasiyet alacaklısı olduğunu öğrendikten hemen sonra vasiyetnamenin tenfizi davasını açabilir.

Vasiyetnamenin tenfizi vasiyetname açıldıktan hemen sonra talep edilebilir. Ancak mirasçılar tarafından vasiyetnamenin iptali talep edilirse açılmış olan vasiyetnamenin tenfizi davası durur. İptal davası neticesinde vasiyetnamenin iptaline karar verilmez ise açılmış olan vasiyetnamenin tenfizi davası kaldığı yerden devam eder. Eğer vasiyetnamenin iptali davasında davacı haklı çıkar ve vasiyetnamenin iptaline karar verilirse vasiyetname ortadan kalkmış olacağı için vasiyet alacaklısının alacağı ve talep hakkı da ortadan kalkar.

Vasiyetnamenin tenfizi davası neticesinde alacağı mahkemece kabul edilen vasiyet alacaklısına herhangi bir belge verilmeden kendisine bırakılan taşınmazın tapu siciline kaydı yapılmasına karar verilir. Vasiyet alacaklısının alacağı taşınır bir mal ise vasiyetnamenin tenfizi davası neticesinde söz konusu taşınırın vasiyet alacaklısına teslim edilmesine karar verilir.

Yargıtay kararlarına göre Vasiyetnamenin tenfizi, vasiyetnamenin açılıp itiraza uğramadığı veya yapılan itirazların sonuçsuz kaldığının tespitinden ibarettir.” (Yargıtay HGK. 1994/2-301 E, 1994/422 K)

Vasiyetnamenin tenfizi dava dilekçesi nasıl hazırlanır?

Vasiyetnamenin tenfizi davasının dilekçesi açılan vasiyetnameye ilişkin Sulh Hukuk Hakimliği kararı eklenmek suretiyle vasiyetnamenin tenfizi istenir. Dava yasal mirasçılar davalı gösterilmek suretiyle yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır.

Vasiyetnamenin tenfizi davasında yetkili mahkeme neresidir?

Görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir, yetkili mahkeme ise mirasbırakanın son yerleşim yerinde bulunan Asliye Hukuk Mahkemesindir.

Vasiyetnamenin tenfizi davasında zamanaşımı var mıdır?

Türk Medeni Kanunu madde 602’de Vasiyet alacaklısının dava hakkı, ölüme bağlı kazandırmayı öğrenmesinin veya vasiyet borcu daha sonra muaccel olacaksa muaccel olma tarihinin üzerinden on yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.” diyerek 10 yıllık bir zamanaşımı öngörmüştür.

Vasiyetnamenin tenfizi davası ne kadar sürer?

Adalet Bakanlığı tarafından yargıda hedef süreler belirlenmiştir. Bu süreler davanın konusu ve niteliği uyarınca belirlenmiş olup İstinaf ve Yargıtay aşamaları bu süre içinde değerlendirilmez. Pratik uygulamalara göz atıldığında;

  • Dilekçelerin tam ve eksiksiz olması
  • Tebligat süreleri
  • İlgili kurum ve kuruluşlardan gelecek yazılar
  • Varsa tanıkların dinlenmesi gibi süreçler dava içeriğine göre değişiklik gösterir.

Genel ortalamalara bakıldığı zaman vasiyetnamenin tenfizi davalarının ortalama olarak 4 ila 8 ay arasında sonuçlandığı söylenebilir. İlk derece mahkeme kararının ardından başlayan İstinaf ve Yargıtay aşamaları hesap edildiğinde bir davanın 1-2 yıla kadar uzaması mümkündür.

Ancak bir davanın en kısa süre içerisinde sonuçlanması dosyanın yakından takip edilmesi ile birebir ilgilidir. İyi bir dosya takibi davanın gereksiz uzamasını engellemektedir.

Miras avukatı nasıl bulunur?

Miras davalarında uzman bir avukat, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda müvekkiline gerekli tüm hukuki desteği verir. Söz konusu uyuşmazlık çerçevesinde avukatın görevi, vekilliğini yaptığı kişinin hak kayıplarına uğramaması için dosya kapsamındaki gerekli çalışmaları yürütür ve davalardan olumlu sonuç alınması doğrultusunda hareket eder. Bu nedenle geri dönüşü imkânsız ve telafi edilemez zararların önüne geçilmesi, lehinize olan tüm hükümlerin uygulandığı hususunda şüphe kalmaması açısından uzman bir miras avukatı ile çalışmanız lehinize olacaktır.

Sivas miras avukatına nasıl vekaletname verebilirim?

Miras hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıklarda davayı avukat ile takip etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat miras hukuku ile ilgili işlemlerin ve davaların takibi teknik bilgi ve tecrübe gerektirdiğinden, hak kayıplarının önüne geçilmesi için uzman bir miras avukatı ile çalışmanız önemlidir. Miras hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda noterde düzenlenecek vekaletname genel dava vekaletnamesidir.

Vasiyetnamenin tenfizi davası vekalet ücreti ne kadardır?

Avukat vekalet ücreti, hakkınızda yürütülecek işlem ve dava üzerinden belirlenmektedir.  Bilindiği üzere her yıl  Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” yasalaşarak yürürlüğe girer. Miras hukuku kapsamında görülen davalarda avukat vekalet ücreti, bu tarifede belirtilen ücretin altında bir tutar olarak belirlenemez. Dolayısıyla miras hukuku avukatı vekalet ücreti her zaman sabit ve kesin değildir. Bununla birlikte Baro tarafından belirtilen asgari ücret tarifesinin üzerinde bir avukatlık ücreti belirlenmesi mümkün olabilir. (2022 tarifesi için tıklayınız.)

İlgili yazılarımız;
Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi almak için 0545 588 0258 numaralı telefondan numarası üzerinden tarafımıza ulaşabilir, her türlü sorunuz için irembikedemirhan@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz

AV.İREM BİKE DEMİRHAN

sivas avukat irem bike demirhan

Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?