Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası

Av. İrem Bike Demirhan > Yazımlar  > Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası

trafik kazasi nedeniyle tazminat davasi

Trafik kazası nedeniyle tazminat davası ülkede yoğun olarak yaşanan kazalar nedeniyle çok sık gündeme gelen bir dava türüdür. Trafik kazaları her yıl binlerce kişinin ölümüne veya yaralanmasına sebep olmaktadır. Trafik kazası sebebiyle can kaybı yaşamış kişilerin yakınları, trafik kazası sonucu yaralanmış kişiler bu sebeple trafik kazası nedeniyle tazminat davası açarak maddi ve manevi tazminat talep edebilirler.

Aynı zamanda maddi hasarlı trafik kazası sonucunda, aracında maddi bir zarara uğrayan kişiler aracı nedeniyle oluşan maddi kayıplarının tazmini için trafik kazası nedeniyle maddi tazminat davası açabilirler.

Trafik kazası nedeniyle tazminat davası nedir?

Karayolunda bir motorlu aracın karıştığı her türlü kaza trafik kazası olarak nitelendirilmekte ve bu kazaları ölümlü trafik kazası, yaralamalı trafik kazası ve maddi hasarlı trafik kazası olarak sınıflandırmak mümkündür.

Bir trafik kazasında kazanın mağdurları veya mağdurun yakınları maddi ve manevi zararlarının giderilmesi için trafik kazası nedeniyle tazminat davası açabilmektedir.

Trafik kazası nedeniyle tazminat davası açabilir miyim?

Trafik kazası nedeniyle tazminat davası açma hakkı kanunda belirli kişilere sınırlı olarak verilmiştir, bu kişiler belirlenirken zarara uğrayan kişiler ve bu kişilerin yakınları olmak üzere bir değerlendirme yapılmıştır.

Ölümlü trafik kazası:

Ölümlü trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden kişinin eşi, çocukları, anne ve babası maddi ve manevi tazminat kardeşleri ise manevi tazminat talep edebilmektedir. Bunun için trafik kazası nedeniyle tazminat davası açmak isteyen kişiler tek dava içerisinde talepte bulunabilecektir.

Yaralamalı trafik kazası:

Yaralamalı trafik kazası sonucunda kaza geçiren kişi maddi ve manevi tazminat talep edebilmektedir. Bunun için trafik kazası nedeniyle tazminat davası açmak isteyen kişiler tek dava içerisinde talepte bulunabilecektir.

Maddi hasarlı trafik kazası:

Kaza sonucunda aracında maddi hasar meydana gelen kişiler bu hasarın onarımını, değer kaybını, hasar farkı tazminatını, aracın pert bedelini talep edebilecektir. Bunun için trafik kazası nedeniyle tazminat davası açmak isteyen kişiler tek dava içerisinde talepte bulunabilecektir.

Trafik kazası nedeniyle tazminat davasını kime karşı açmalıyım?

Trafik kazası nedeniyle tazminat davası açmadan, öncelikle kazada kusur oranı tespit edildikten sonra kusurlu bulunan aracın şoförüne, aracın sahibine aracın işletenine; aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigorta şirketine, karşı aracın sigortası yok ise güvence hesabına karşı dava açmanız mümkündür.

Trafik kazası nedeniyle tazminat davasında ne kadar tazminat alabilirim?

Trafik kazası nedeniyle tazminat davasında tazminat miktarlarını dava açmadan hesaplamak mümkündür. Bu aşamada tazminat miktarının belirlenmesi hususunda kazanın ölümlü mü yaralamalı mı kaza olduğu, kazaya birden fazla araç karışmış ise hangi araç sürücüsüne hangi oranda kusur belirlemesi yapıldığı, yaralamalı kaza ise yüzde kaç maluliyetinizin olduğu, yaralanan veya vefat eden kişinin yaşı, mesleği, kazancı, tazminat talep eden kişinin yaşı, kaza yaptığınız yıla ilişkin poliçe üst sınırları gibi pek çok unsur önem taşımaktadır.

Ölümlü trafik kazasında tazminat miktarı:

Ölümlü trafik kazasında vefat eden kişinin eşi, çocukları, anne ve babası maddi ve manevi tazminat, kardeşleri manevi tazminat talep edebilmektedir. Bu durumda öncelikle vefat eden kişi araç sürücüsü konumunda ise kusur raporunda yüzde kaç kusur verildiğine bakılır. Bu aşamada vefat eden kişinin yaşı, mesleği, kazancı önem taşımaktadır. Bu bilgiler ışığında ortalama bir tazminat miktarı hesabını dava açmadan yapabilmemiz mümkündür.

Yaralamalı trafik kazasında tazminat miktarı:

Yaralamalı trafik kazası geçirmiş kişi kendisi maddi ve manevi tazminat talep edebilir. Bu durumda araç sürücüsü iseniz öncelikle kaza tespit tutanağında tarafınıza yüzde kaç kusur verildiğine bakılır. Ardından kazadan 6 ay sonra aldığınız maluliyet raporunda yüzde kaçlık bir bedensel veya ruhsal maluliyetiniz olduğu bilgisi ile birlikte yaşınız, mesleğini, kazancınız önem taşımaktadır. Bu bilgiler ışığında ortalama bir tazminat miktarı hesabını dava açmadan yapabilmemiz mümkündür.

Dava açmadan trafik kazası tazminatımı almam mümkün müdür?

Sigorta şirketine başvuru:

Trafik kazası nedeniyle tazminat davası açmadan önce dava şartı olması da hasebiyle öncelikle kazaya karışan aracın zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesini düzenleyen sigorta şirketine yazılı olarak bir başvuru yapılır. Başvuruya kaza tespit tutanağı, savcılık evrakları, maluliyet raporu, sigorta poliçesi, nüfus kayıt örnekleri gibi pek çok bilgi ve belge eklenir. Sigorta şirketince tarafınıza tazminatın bir miktarı veya tamamının ödenmesi mümkündür. Ancak tazminat miktarınızı tam olarak belirlemeden aldığınız ödemeler sonucu imzaladığınız ibranameler hak kaybı yaşamanıza neden olabilmektedir. Bu aşamada tazminatınızı eksiksiz olarak almanız açısında uzaman bir avukat ile süreci yürütmeniz lehinize olacaktır.

Sigorta tahkim komisyonuna başvuru:

Trafik kazasından kaynaklanan tazminat hakkınızın bulunduğu hususu tespit edildikten ve sigorta şirketine başvuru yapıldıktan sonra; sigorta şirketinden olumsuz ve bir cevap gelmesi veya düşük miktarlı bir teklif gelmesi halinde; dava açmak yerine Sigorta Tahkim Komisyonu’na yazılı bir başvuru ile tazminat haklarınıza kavuşmanız mümkündür. Dava sürecinin 1 -2 yıl civarı sürmesi, dava masraflarının çok yüksek olması nedeniyle özellikle son zamanlarda tahkim yolu daha cazip, pratik ve masrafsız bir yoldur. Sigorta Tahkim Komisyonu önüne gelen dosyalarınız hakemlerce incelenmekte, aynı trafik kazası nedeniyle tazminat davası sürecinde olduğu gibi bilirkişi incelemesi yapılmakta ve 6 ay- 1 yıl gibi bir süreç içerisinde tamamen süreç son bulmaktadır.

Arabuluculuk:

Arabuluculuk yolu trafik kazası nedeniyle tazminat davalarında tamamen ihtiyari bir yol olsa da tarafların bir arabulucu önünde anlaşması sonucu 1 – 2 ay gibi kısa bir süreçte olumlu sonuçlanabilmektedir. Ancak bu yolun başarıya ulaşabilmesi için karşı taraf sigorta şirketi ile tazminatın miktarı konusunda ortak bir sonuca ulaşılması gerekmektedir. Tamamen tarafların kabulüne ve iradesine başlı bir süreçtir. Her halükârda dava açılmadan önce denenmesi, hak sahibinin lehine olabilmektedir.

Yaya veya yolcuydum, trafik kazası tazminatı alabilir miyim?

Kazadan yaya veya yolcu iken zarar görmüş veya kazada hayatını kaybeden kişinin yakını iseniz bu aşamada Trafik kazası nedeniyle tazminat davası  açarak maddi ve manevi tazminat almanız mümkündür.

Bazı durumlarda araç sürücüsünün aileden veya yakın olan birisinin olması nedeniyle kazadan zarar gören kişiler veya yakınları tazminat haklarını alma noktasında araç sürücüne karşı bu davayı açmaktan vazgeçebiliyorlar. Ancak şu hususun altını önemle çizmek gerekir ki, kazada kusurlu olan araç sürücü alkollü değil ise ve ehliyeti var ise, sigorta şirketleri ödedikleri tazminatlar için bu kişilere rücu edemeyecektir. Dolayısıyla tazminat hakkı bulunan kişilerin araç sürücüsüne dava açmaksızın direk olarak sigorta şirketinden tazminatını alması mümkündür,  sigorta şirketi istisnai durumlar dışında yaptığı ödemeler için dahi kusurlu araç sürücüsüne rücu edemeyecektir.

Neden bir tazminat avukatı ile çalışmalıyım?

Tazminat avukatı davanın açılmasından kesinleşmesi sürecinde hukuki olarak size destek olmaktadır. Trafik kazalarının çok hassas bir konu olması, tazminat davalarının bir hukuk dava türü olması ve sıkı sıkıya usul kuralları ile bağlı olması sebebiyle; iddialarınızda ve taleplerinizde haklı olsanız dahi bu hakkınızı mevcut kanunlar ve usul kurallarına bağlı olarak talep ve ispat etmeniz gerekmektedir. Bu noktada tazminat hukukunda uzman bir  avukat ile çalışmanız hak kayıplarının yaşanmadan, tam tazminat miktarınız belirlenerek sürecin buna göre yürütülmesi ve en kısa zaman içerisinde tazminatınıza kavuşmanızı,  süreci olumlu olarak sonuçlandırabilmenizi sağlayacaktır.

Tazminat avukatı vekalet ücreti ne kadardır?

Tazminat avukatı ücreti, bilindiği üzere her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” yasalaşarak yürürlüğe girer.  Tazminat hukuku kapsamında görülen davalarda avukat vekalet ücreti, bu tarifede belirtilen ücretin altında bir tutar olarak belirlenemez. Dolayısıyla tazminat avukatı vekillik ücretleri her zaman sabit ve kesin değildir. Bununla birlikte Baro tarafından belirtilen asgari ücret tarifesinin üzerinde bir avukatlık ücreti belirlenmesi mümkün olabilir.(2022 tarifesi için tıklayınız.)

İlgili yazılarımız;
 • Sigorta Hukuku Davları
 • Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davaları
 • Yaralamalı Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları
 • Ölümlü Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları
 • Maddi Hasarlı Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları
 • Sorumluluk Sigortası Davaları
  1. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)
  2. Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası
  3. Tıbbi Kötü Kullanmaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
  4. Mesleki Sorumluluk Sigortası
  5. İşveren Sorumluluk Sigortası
  6. Ürün Sorumluluk Sigortası
 • Malvarlığı Sigortası Davaları
  1. İnşaat Sigortası
  2. Zorunlu Deprem Sigortası
  3. Yangın Sigortası
 • Can Sigortası Davaları
  1. Hayat Sigortaları
  2. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
  3. Sağlık sigortası
Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi almak için 0545 588 0258 numaralı telefondan numarası üzerinden tarafımıza ulaşabilir, her türlü sorunuz için irembikedemirhan@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.20.06.2022

AV.İREM BİKE DEMİRHAN

 

sivas avukat irem bike demirhan

Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?