Tanıma ve Tenfiz Davası

Av. İrem Bike Demirhan > Yazımlar  > Tanıma ve Tenfiz Davası

Tanıma ve Tenfiz Davası

tanima ve tenfiz davasi

Tanıma ve tenfiz davası yabancı ülkelerin mahkemelerince verilen ilamların, Türk mahkemelerince geçerli hale getirilerek infazının sağlanması için açılan bir davadır. Tanıma yabancı mahkeme ilamlarının kesin hüküm kuvvetinin diğer ülkelerde kabul edilmesi iken; tenfiz, yabancı mahkemelerde hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan kararların Türkiye’de icra olunabilmesine, yetkili Türk mahkemesinin karar vermesidir.

Tanıma ve tenfiz davası nedir?

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 58. Maddesinde tanıma kurumu düzenlenmiştir. Hukuk sistemimizde tespit kararının ve yenilik doğurucu kararların nitelikleri gereği icra kabiliyetleri bulunmaktadır. Örneğin yabancı boşanma ilamı cebri icraya ihtiyaç duymaz, ancak kesin hüküm kuvveti sonucu olarak tanınmaları gerekir.

Boşanma, eşler arasındaki evlilik bağını ortadan kaldırın Boşanma kara­rının verilmesi ve kesinleşmesi ile eşler yeni bir hukuki statüye sahip olurlar. Bu nedenle yabancı boşanma ilâmları açısından önem taşıyan husus tanıma­dır. Yabancı boşanma ilâmının tanınmasından sonra nüfus kütüğüne tescili işlemi ise tenfiz değil, bildirici bir idari işlemden ibarettir. Bu nedenle sırf boşanma ilâmları tanınma davasına konu olurlar’.

Davacı dava dilekçesinde yabancı boşanma ilâmının tanınmasını talep etmelidir. Davacı boşanma ile ilgili yabancı mahkeme ilâmının tanınması yerine yanlışlıkla tenfizini istemiş olsa bile hakim bunun tanıma olduğunu belirterek tanıma şartlarını aramak tanıma şartları gerçekleşmiş ise, tanıma­ya karar verecektir.

Davacı yabancı boşanma kararı ile birlikte boşanmanın fer’i sonuçlarına ilişkin hükümler taşıyan yabancı mahkeme ilâmının tanınması istemi ile ilgili bir dava açtığında, hakim boşanma kararının tanınmasına, boşanmanın fer’i sonuçlarına ilişkin kısmının örneğin velayet ve nafaka ile ilgili hükümlerin tenfizi için gerekli şartlar varsa tenfizine karar verecektir.

Yabancı boşanma ilamının tanınması talep edilebileceği gibi bunun yapılmayarak Türkiye’de yeniden boşanma davası açmak mümkündür. Bu husus derdestlik itirazına konu olmayacaktır.

Tanıma ve tenfiz davasının şartları nelerdir?

Tanıma ve tenfiz davasında tanıma ve tenfiz kararı verilebilmesi için Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’da bazı şartlar sayılmıştır. Bu şartların varlığı sonunda ilişkin davalar açılabilecektir.

Tanıma şartları şunlardır;

 • Yabancı mahkemeden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş bir ilam olmalı
 • Yabancı mahkeme kararı kesin hüküm teşkil etmeli
 • İlamın Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması
 • Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması
 • O yer kanunları uyarınca kendisine karşı tenfiz istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş kişinin Türk mahkemelerine itiraz etmemiş olması.

Tenfiz şartları şunlardır;

 • Yabancı mahkemeden alınan boşanma kararı boşanma hükmü işe birlikte nafaka, velayet, tazminat ve evlilik mallarına ilişkin hükümleri de ihtiva etmeli.
 • Yabancı mahkemeden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş bir ilam olmalı
 • Yabancı mahkeme kararı kesin hüküm teşkil etmeli
 • İlamın Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması
 • Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması
 • O yer kanunları uyarınca kendisine karşı tenfiz istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş kişinin Türk mahkemelerine itiraz etmemiş olması.

Tanıma ve tenfiz davası için gerekli evraklar nelerdir?

Tanıma ve tenfiz davası için öncelikle başvuruda bulunan kişinin kimlik fotokopisi, avukat ile temsil ediliyorsa vekaletname örneği, yabancı mahkeme ilamının kendisi, kesinleşme şerhi, bunların yabancı mahkemece onaylanmış suretleri ve noter onaylı tercümeleri gereklidir.

Bu evrakların onaylanma işlemi apostil şerhi konularak sağlanır. Apostil şerhi Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşme gereğince yabancı mercilerce verilen kararın Türkiye’de resmi belge hükmünde olmasını sağlar.

Tanıma ve tenfiz davası hangi mahkemede açılır?

Boşanma ve boşanmanın fer’i sonuçlarına davalarda aile hukukuna ilişkin olduğundan, yabancı mahkemelerden alınan boşanma ve boşanmanın sonuçlarına ilişkin yabancı mahkeme ilamının tanıma ve tenfizine  dair davaların Türkiye’de aile mahkemesinde görülmesi gerekir. Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye hukuk mahkemeleri aile mahkemesi sıfatıyla bu davalara bakabilecektir.

Yetkili mahkeme belirlenirken ise Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanununun 51/2. Maddesine gitmek gerekir: “Bu kararlar kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sâkin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sâkin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir.” Denilmiştir.

Tanıma ve tenfiz davaları ne kadar sürer?

Tanıma ve tenfiz davalarında süre mahkemenin yoğunluğuna ve dosyanın kapsamına göre değişebilmektedir. Adalet Bakanlığı tarafından yargıda hedef süreler belirlenmiştir. Bu süreler davanın konusu ve niteliği uyarınca belirlenmiş olup İstinaf ve Yargıtay aşamaları bu süre içinde değerlendirilmez. Pratik uygulamalara göz atıldığında;

 • Dilekçelerin tam ve eksiksiz olması
 • Yapılacak tebligatlar davanın süresini etkilemektedir.

Genel ortalamalara bakıldığı zaman tanıma ve tenfiz davalarının ortalama olarak 6 ay ila 12 ay arasında sonuçlandığı söylenebilir. Yurt dışında yaşayan bir tarafın bulunması yurtdışına yapılacak tebligat sürelerinin uzunluğu nedeniyle beklenenden uzun sürebilecektir.

Ancak bir davanın en kısa süre içerisinde sonuçlanması doyanın yakından takip edilmesi ile birebir ilgilidir. İyi bir dosya takibi davanın gereksiz uzamasını engellemektedir.

Aile hukuku avukatı nasıl bulunur?

Aile hukuku davalarında uzman bir avukat, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda müvekkiline gerekli tüm hukuki desteği verir. Söz konusu uyuşmazlık çerçevesinde avukatın görevi, vekilliğini yaptığı kişinin hak kayıplarına uğramaması için dosya kapsamındaki gerekli çalışmaları yürütür ve davalardan olumlu sonuç alınması doğrultusunda hareket eder. Bu nedenle geri dönüşü imkânsız ve telafi edilemez zararların önüne geçilmesi, lehinize olan tüm hükümlerin uygulandığı hususunda şüphe kalmaması açısından uzman bir boşanma avukatı ile çalışmanız lehinize olacaktır.

Aile hukuku avukatına nasıl vekaletname verebilirim?

Aile hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıklarda davayı avukat ile takip etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat aile hukuku ile ilgili işlemlerin ve davaların takibi teknik bilgi ve tecrübe gerektirdiğinden, hak kayıplarının önüne geçilmesi için uzman bir avukat ile çalışmanız önemlidir. Aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda noterde düzenlenecek vekaletname genelde fotoğraflı dava vekaletnamesidir. Vekaletin türü konusunda avukatınız sizi bilgilendirecektir.

Aile hukuku avukatı vekalet ücreti ne kadardır?

Avukat vekalet ücreti, hakkınızda yürütülecek işlem ve dava üzerinden belirlenmektedir.  Bilindiği üzere her yıl  Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” yasalaşarak yürürlüğe girer.  Aile hukuku kapsamında görülen davalarda avukat vekalet ücreti, bu tarifede belirtilen ücretin altında bir tutar olarak belirlenemez. Dolayısıyla boşanma avukatı vekalet ücreti her zaman sabit ve kesin değildir. Bununla birlikte Baro tarafından belirtilen asgari ücret tarifesinin üzerinde bir avukatlık ücreti belirlenmesi mümkün olabilir. (2022 tarifesi için tıklayınız.)

İlgili yazılarımız;
Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi almak için 0545 588 0258 numaralı telefondan numarası üzerinden tarafımıza ulaşabilir, her türlü sorunuz için irembikedemirhan@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

AV.İREM BİKE DEMİRHAN

sivas avukat irem bike demirhan

Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?