Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası

Av. İrem Bike Demirhan > Yazımlar  > Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası

nufus kaydinin duzeltilmesi davasi

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası, nüfus kayıtlarının yazılması veya aktarımı sonucu meydana gelen bazı hataların düzeltilmesi için açılan davalardır. Nüfus hizmetleri kanunu gereğince her bireyin nüfus kaydı vardır ve tüm nüfus bilgileri aile kütüklerinde yer almaktadır.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Nedir?

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası; kişinin Nüfus Müdürlüklerince tutulan nüfus sicil kayıtlarının düzeltilmesi veya iptali nedeniyle açılan davalardır. Genel olarak, nüfus müdürlüğünce yapılan maddi hataların düzeltilmesi ve çocuğun nesebinin belirlenmesi amacıyla açılmaktadır. Nüfus kaydının düzeltilmesi davası, kişinin medeni haklarını sorunsuz bir şekilde kullanması, resmi işlemlerde yaşanacak aksaklıkların önlenmesi için gereklidir.

Nüfus Kaydında Bulunan Bilgiler Nelerdir?

Nüfus kayıtlarında bulunan bilgiler ;

 • Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
 • Fotoğrafı
 • Cilt, aile ve birey sıra numarası,
 • Kişinin adı ve soyadı, cinsiyeti, baba ve ana adı ile soyadları, evli kadınların önceki soyadları,
 • Doğum yeri ile gün, ay ve yıl olarak doğum tarihi ve kütüğe kayıt tarihi,
 • Kayıtlı bulunduğu il, ilçe, köy veya mahalle adı
 • Dini,
 • Medenî hali,
 • Yerleşim yeri adresi
 • Evlenme, boşanma, soybağının kurulması veya reddi, ölüm, vatandaşlığın kazanılması veya kaybedilmesi gibi kişisel durumda meydana gelen değişiklik veya yetkili makamlarca yapılan düzeltmeler

Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtları Nasıl Tutulur?

Herhangi bir nedenle en az 6 ay süreli oturma izni alan yabancılar, Nüfus Genel Müdürlüklerince yabancılar kütüğüne yazdırılır. Bununla birlikte yabancılar nüfusla alakalı tüm işlemlerini bu müdürlüklerde hallederler.

Nüfus Davaları Nelerdir?

 • Ad ve soyadın değiştirilmesi davası,
 • Cinsiyet değişikliği davası,
 • Doğum tarihi ve yaş düzeltme davaları,
 • Nüfus kaydının iptali davası,
 • Babalık davası, soy bağının reddi davası,
 • Din değiştirme davası,
 • Gaiplik davası,
 • Kişisel durum sicillerinin tutulmasından doğan davalar,
 • Yaş değiştirme davaları,
 • Anne-baba adı değiştirme davaları,
 • Tespit davaları ve diğer kayıt düzeltme davalarıdır.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Kime Karşı Açılır?

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası, aleyhine nüfus kaydı düzeltilmek istenen kişi ve hukuki menfaati bulunan ilgililer ya da İlgili Nüfus Müdürlüğüne karşı açılabilir. Nüfus davaları açılırken İlgili Nüfus Müdürlüğüne ulaşmak yeterlidir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasında İddialar Nasıl İspat Edilir?

Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davası sırasında her türlü sair delil ve belge ile ispat yapılabilir. Ancak bağımsız olarak araştırma yapan Asliye Hukuk Mahkemesi, maddi gerçekliği ortaya koymakla yükümlüdür. Dolayısıyla kişinin iddialarını ispatlayacak kurum mahkemedir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Sonuçlandıktan Sonra Nüfus Kaydı Nasıl Düzeltilir?

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası sonuçlandığında mahkeme Nüfus Müdürlüğü’ne tespitini bildirir ve Nüfus Müdürlüğü tarafından gerekli işlemler yapılır. Mahkemenin verdiği karar karşısında Nüfus Müdürlükleri’nin kanun yollarına başvurma hakları saklıdır.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Ne Zaman Açılmalıdır?

T.M.K. 39 ve N.H.K. 36. Maddeleri uyarınca kayıt düzeltme davaları ilgililer tarafından herhangi bir süreye tabii olmaksızın açılabilmektedir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası için yetkili ve görevli olan mahkeme davalının yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.

Örnek Yargıtay Kararları

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, 15.10.2018 T, 2017/7945 E., 2018/17302 K. Sayılı ilamı;

‘’… davası, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 30.01.2008 tarih 2008/2-36-47 sayılı içtihadında açıklandığı üzere, resmi sicilin belgelediği olgunun doğru olmadığı, baştan yanlış olarak kütüğe geçirilmesi nedeniyle, mevcut kaydın düzeltilmesi davasıdır. Böyle bir dava sonucunda, kaydının düzeltilmesi istenen kişinin, o tarihe kadar kayıtlı olduğu haneden çıkıp, başka bir haneye tescil edilecek olması da, davayı soybağı davası haline dönüştürmez.‘

 Yargıtay 8. Hukuk Dairesi,  14.1.2019 T.,  2017/8217 E., 2019/284 K. Sayılı ilamı;

‘’Davacılar vekili dava dilekçesinde, murisleri…in nüfus kayıtlarında kızı görünen …..’ın gerçek annesinin …olduğunu ileri sürerek, nüfus kayıtlarının düzeltilmesini istemiş, Mahkemece nüfus kayıtlarının düzeltilmesi istenen ….’in vefat ettiğinden bahisle davanın reddine karar verilmiştir. Davacıların miras hakkı etkilendiğinden, kayıtların düzeltilmesini istemelerinde hukuki yararlarının dolayısıyla aktif husumet ehliyetlerinin bulunduğu anlaşıldığından; Mahkemece, işin esasına girilerek bir karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle davanın reddi,’’

Yargıtay 17.Hukuk Dairesi, Esas: 2014/ 11217, Karar: 2014 / 17316, Karar Tarihi: 01.12.2014sayılı ilmaı;

…Taraflar arasındaki nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin davada … Aile Mahkemesi ile … 1.Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Dava, davacının nüfus kaydında anne adının düzeltilmesi istemine ilişkindir.

Aile Mahkemesince, baba adının düzeltilmesi talebinin soybağına ilişkin olmadığı, nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin olduğu gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurulmuştur.

Asliye Hukuk Mahkemesi ise, davanın nesebin düzeltilmesi istemine ilişkin olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir.

Somut olayda davacı gerçek annnesinin … olduğu halde annesi ve babasının resmi nikahlı olmaması nedeniyle dede tarafından akrbası olan …’in kızı olarak yazıldığı iddisasıyla anne hanesinin … olarak düzeltilmesini talep etmiştir.

Dava bu niteliğiyle bir nesep davası olmayıp, hatalı yapılan nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkindir. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 36. Maddesi uyarınca nüfus kaydının düzeltilmesine yönelik olan ve Türk Medeni Kanununun 282 ve devamı maddelerinde düzenlenen soybağı kurulmasıyla ilgisi bulunmayan davanın genel hükümlere göre Asliye Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 Sayılı HMK.’nın 21. ve 22. maddeleri gereğince … 1.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 01.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.”

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası vekalet ücreti ne kadardır?

Avukat vekalet ücreti, hakkınızda yürütülecek işlem ve dava üzerinden belirlenmektedir.  Bilindiği üzere her yıl  Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” yasalaşarak yürürlüğe girer.  Aile hukuku kapsamında görülen davalarda avukat vekalet ücreti, bu tarifede belirtilen ücretin altında bir tutar olarak belirlenemez. Dolayısıyla vekalet ücreti her zaman sabit ve kesin değildir. Bununla birlikte Baro tarafından belirtilen asgari ücret tarifesinin üzerinde bir avukatlık ücreti belirlenmesi mümkün olabilir.(2023 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi için tıklayınız.)

İlgili yazılarımız;
Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi almak için 0545 588 0258 numaralı telefondan numarası üzerinden tarafımıza ulaşabilir, her türlü sorunuz için irembikedemirhan@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

AV.İREM BİKE DEMİRHAN

Sivas Avukat Irem Bike Demirhan

Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?