Mülk Edinerek Vatandaşlık Kazanma

Av. İrem Bike Demirhan > Yazımlar  > Mülk Edinerek Vatandaşlık Kazanma

Mülk Edinerek Vatandaşlık Kazanma

mulk edinerek vatandaslik kazanma

Mülk edinerek vatandaşlık kazanma, son yıllarda ülkelerin içsel ekonomik canlılığı sürdürebilmek için finansal kaynakları kendilerine çekme yolunda kullandığı bir yoldur. Birçok ülkede çeşitli örneklerine rastlanılan “yatırım yoluyla yabancılara vatandaşlık” ya da “ekonomik vatandaşlık” olarak adlandırılan uygulamadır. Gayrimenkul alımı ile vatandaşlık, bazı şartları karşılayarak konut sahibi olan kişilere, yatırım yaptıkları ülkeler tarafından verilen bir haktır. Gayrimenkul edinimi ile Türk vatandaşlığı, Türkiye’de uygulanan vatandaşlık kazanma uygulamalarından biridir. Türkiye’de ev alan yabancılara vatandaşlık verilmesi için kolaylık sağlaması açısından tercih edilen yöntemlerden biridir. Noterde bir satış vaadi sözleşmesi yapılarak edinilen gayrimenkule 3 yıl satılmama şerhi konur. Bu işlemler tamamlandıktan sonra taşınmaz edinimi ile vatandaşlık edinmek isteyen kişiler, Türk vatandaşlığı hakkı için başvuru yapabilir.

İçindekiler

Mülk Edinerek Vatandaşlık Kazanma Nedir?

Mülk edinerek vatandaşlık kazanma, kişilerin belirli bir miktar şartıyla, vatandaşlık almak istedikleri ülkeden konut satın alması yolu ile olur. Söz konusu ülke, gayrimenkul edinimi ile vatandaşlık şartlarını karşılayan bu kişilere, belirli bir süre sonunda vatandaşlık verir. Gayrimenkul edinimi ile Türk vatandaşlığı da bu yolla sağlanır. Türk vatandaşlığının istisnai yollarla kazanılması olarak adlandırılan şartlardandır.

Kanuni Bir Dayanağı Var Mıdır?

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında: En az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen yabancı kişiler Cumhurbaşkanının söz konusu kararı ile Türk vatandaşlığı Hakkı kazanabilir.

Mülk Edinerek Vatandaşlığı Kazanma Şartları Nelerdir?

Mülk edinerek vatandaşlığın kazanılması şartlarına bakmak gerekirse;

 • Yabancının milli güvenlik ve kamu düzeni açısından sakıncalı bir halinin olmaması,
 • En az 400 bin Dolar değerindeki bir taşınmazı satın almış olmak,
 • En az 400 bin Dolar değerindeki taşınmazın tapu kaydına 3 yıl boyunca satılamayacağına dair şerh koydurmak şeklinde 3 şart mevcuttur.

Türkiye’de Nasıl Mülk Sahibi Olunur

Yabancı kişilerin Türkiye’de taşınmaz sahibi olabilmeleri için ilk olarak tapu müdürlüklerince ön başvuru yapılmalıdır. Ön başvuru sonrasında taşınmazın devir işlemleri için gün belirlenir. Belirlenen günde başvuru belgelerinin hazır olması gerekir.

Satın Alınacak Taşınmazın Niteliği Nasıl Olmalıdır?

Satış yoluyla edinilecek taşınmazların niteliğinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Yani söz konusu taşınmaz bir arsa, bir tarla ya da konut olabilir. Ancak 2013/15 (1752) sayılı genelge kapsamında; yabancı kişilerin tarım arazisi edinim taleplerinde tarım mevzuatı kapsamında ön izinlerin alınması ve 2  yıl içinde tarım projesi sunma taahhüdü, arsa nitelikli yapısız taşınmazlarda ise 2 yıl içinde ilgili Belediye veya kurumlara inşaat/yapı ruhsatı projesi sunma taahhüdü alınmaktadır.

Taşınmaz Ediniminde Kanuni Sınırlamalar

Yabancı ülke vatandaşlarını gayrimenkul satın alma konusunda bazı sınırlayıcılar bulunuyor. Kişilerin gayrimenkul büyüklüğü sınırlandırılıyor. Ülkemizde yabancı uyruklu vatandaşların en fazla 30 hektar büyüklüğüne sahip gayrimenkul alma hakkı mevcut. Belirtilen bu büyüklük üzerinde taşınmaz mal edinimi yasaklanmıştır. Satın alınan gayrimenkul büyüklüğü bulunduğu ilçenin özel mülkiyet büyüklüğünün %10’unu geçmemesi gerekiyor. Satın alınan gayrimenkulün amacına uygun olmayan şekilde kullanılması halinde müdahale edilebilir. Tespit edilmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı satın alınan gayrimenkulü boşaltma yükümlülüğüne sahiptir. Yabancı uyruklu kişiler aynı zamanda askeri bölge içerisinde bulunan alandan taşınmaz sahibi olamaz. Türk vatandaşlığı için konut satın almak isteyen kişiler belirlenen sınırlamalara uyarak Türk vatandaşı olabilir. Karar verilen gayrimenkulün satın alma işlemi için istenen belgeler tamamlanarak Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne müracaat edilir.

Mülk Edinerek Vatandaşlık Kazanma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Mülk edinerek vatandaşlığın kazanılması yani Türk Vatandaşlığının istisnai kazanılması amacıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gerekli evrakla başvuru yapılır. Türk Vatandaşlık başvurusunun sorunsuz bir şekilde tamamlanması için gereken başvuru belgelerinin eksiksiz ve doğru biçimde tamamlanması gerekmektedir.

Başvuru Belgeleri

1-Tapu senedi belgesi

2-Alacak yabancının pasaport ve fotokopisi (onaylı Türkçe tercümesi ile)

3-Belediyeden alınacak “Emlak Rayiç Değeri Belgesi”

4-Konut ve işyerleri için zorunlu deprem sigortası poliçesi

5-Satan kişinin 1 adet fotoğrafı (beyaz fonlu, biometrik)

6- Alan yabancının 2 adet fotoğrafı (beyaz fonlu, biometrik)

7-Satın alan yabancının Türkçe bilmemesi halinde yeminli tercüman

8-Devir işlemlerinin vekil ile yapılması halinde vekâletnamenin aslı veya onaylı örneği (Yurt dışında düzenlenmiş ise onaylı Türkçe tercümesi)

Başvuruda Yapılacak Masraflar Nelerdir?

 • Devlet tarafından tahsil edilecek hizmet bedelleri
 • SPK Değerleme Şirketlerinin raporlama masrafları
 • Tercüme masrafları
 • Noter masrafları
 • İlgili devlet dairelerinden alınan belgeler için masraflar
 • Sağlık raporunun alınması masrafları
 • Tarafımızca sağlanacak danışma ve operasyon masrafları

Taşınmaz Alımında Harç ve Masraflar

 • Tapu harcı (Evin değerine göre belirlenmektedir.)
 • Döner sermaye ücreti
 • Tapu müdürlüğüne ödenecek hizmet bedeli

Mülk Edinerek Vatandaşlık Kazanılmasında Başvuru Süreci Nasıl İşler?

Mülk edinerek vatandaşlık kazanmak isteyen kişilerin bu süreçte en az 400 bin dolar değerinde gayrimenkul satın almış olması sonrasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapması istenir ve Türk Vatandaşlığı talebi alınır. Gayrimenkulün fiyatı Gayrimenkul Değerleme Raporu ile belgelenerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilir. Bakanlığın onaylaması sonrası yine bakanlığın talebi üzerine üç yıl satılamaz şerhi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından konur. Ardından vatandaşlık başvurusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilerek başvuru işleminin son aşamasına gelinmiş olur. Ardından nüfus müdürlüğü işlemleri tamamlanarak Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı almaya hak kazanılır.

Değerleme Raporu Nedir?

Belirli bir taşınmazın veya taşınmaza bağlı hakkın, herhangi bir zaman dilimi içindeki değerinin, bilimsel metotlar kullanılarak değerinin takdir edildiği ve değeri oluşturan tüm faktörlerin değerleme uzmanları tarafından analizini içeren rapora gayrimenkul değerleme raporu denir.

Vatandaşlık başvuru işlemlerinin tamamlanması sürecini kapsayacak şekilde ayrıca gayrimenkul üzerinden oturma izninin alınması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, ev alındıktan sonra taşınmaz üzerinden kısa süreli ikamet izni alınması gerekir.

Kısa Süreli Oturma İzninin Alınmasında İstenen Belgeler

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Talep edilen ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli olmak üzere Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır.)
 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan
 • Geçerli sağlık sigortası
 • Devlete ödenen harç ücreti ve kart ücretinin ödendiğine ilişkin dekont (Harç ve kart ücreti, yabancının uyruğuna göre değişiklik göstermektedir.)
 • Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (Tapu Senedi)

Mülk Edinerek Vatandaşlık Kazanma Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 Daha önce yapılmış yatırımlar için Türk vatandaşlığı kazanmak üzere müracaatta bulunulabilir mi?

Gayrimenkul alımı yoluyla vatandaşlık başvurusu daha önceden alınmış gayrimenkuller vasıtasıyla da yapılabilmektedir. Taşınmaz/taşınmazların değerinin 400.000 USD değerinde olması şartı aranır.

Türk Vatandaşlığının kazanılması için satın alınacak gayrimenkulün niteliği ne olmalıdır?

Gayrimenkul alımıyla Türk vatandaşlığı kazanılması için gayrimenkulün satış sözleşmesiyle satın alınması veya noterde yapılan gayrimenkuller satış vaadi sözleşmesine konu olması gerekmektedir. Gayrimenkulün konut, işyeri arsa, tarla, bahçe olması vatandaşlık kazanımı etkilemeyecektir, gayrimenkulün niteliği özellikle belirtilmemiştir.

USD ve TL kurları nasıl hesaplanır?

İşlemin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının efektif satış kuru veya çapraz döviz kuru üzerinden hesaplanır.

400.000 USD sınırına ulaşmak için birden fazla  gayrimenkul alınabilir mi?

Toplam değeri en az 400.000 USD olacak şekilde birden fazla gayrimenkul satın alınabilir hepsi için aynı anda başvuru yapılmalıdır.

Uygunluk Belgesi alabilmek için ne yapmak gerekir?

Mülk edinerek vatandaşlık kazanmak  için, taşınmazın 3 yıl satmama taahhüdü alındıktan sonra, Tapu Müdürlüğü tarafından işlem evrakları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü/ Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı’na gönderilir. Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı “Uygunluk Belgesi” düzenler. Sonrasında üst yazı ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gereği için, ilgilisine ise e-mail yoluyla bilgi için gönderilir. “Uygunluk Belgesi” alındıktan sonra Göç İdaresi il Müdürlüğüne ikamet izni başvurusu ve sonrasında da Nüfus ve Vatandaşlık İsleri İl Müdürlüğüne vatandaşlık başvurusu yapılır.

Taşınmazın konut kredisi ile alınması halinde vatandaşlık başvurusu yapılabilir mi?

Bankadan çekilen kredi tutarı düşülmek suretiyle kalan kısmın aranan değerleri karşılaması gerekir.

İstisnai yoldan Türk vatandaşlığı edinimi amacı ile yapılan taşınmaz edinim başvuruları vekaletle olabilir mi?

Bu hususun vekaletnamede açıkça yazılmış olması halinde mümkündür.

Mülk edinerek vatandaşlık kazanma işlemi ne kadar sürer?

Mülk edinerek vatandaşlık kazanma işlemleri oturma izninin temini, ilgili evrakların toplanması ile  ilgili makamlara başvuru sonucu gerçekleşmektedir. BU süreç 6 ay ila 1 yıl arasında değişmektedir.

 • Dilekçelerin tam ve eksiksiz olması
 • İlgili evrakların tamamlanmasında geçeni süreçler iş ve işlemin tamamlanma süresini etkilemektedir.

Ancak bir başvurunun en kısa süre içerisinde sonuçlanması dosyanın yakından takip edilmesi ile birebir ilgilidir.

Vatandaşlık avukatı vekalet ücreti ne kadardır?

Avukat vekalet ücreti, hakkınızda yürütülecek işlem ve dava üzerinden belirlenmektedir.  Bilindiği üzere her yıl  Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” yasalaşarak yürürlüğe girer.  Vatandaşlık hukuku kapsamında görülen davalarda avukat vekalet ücreti, bu tarifede belirtilen ücretin altında bir tutar olarak belirlenemez. Dolayısıyla vatandaşlık avukatı vekalet ücreti her zaman sabit ve kesin değildir. Bununla birlikte Baro tarafından belirtilen asgari ücret tarifesinin üzerinde bir avukatlık ücreti belirlenmesi mümkün olabilir. (2023 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi için tıklayınız.)

İlgili yazılarımız;
 • Mülk Edinerek Vatandaşlık Kazanma
 • Vatandaşlık avukatı
 • Türk Vatandaşlığını Kazanma
 • Çifte vatandaşlık
 • Yabancılarda ikamet izni
 • İkamet Yoluyla Türk Vatandaşlığı
 • 400 Bin Dolara Ev Alarak Türk Vatandaşlığı
 • Yabancıların Türkiye’den Ev ve Arazi Alma Koşulları
 • Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı
 • Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak
 • Oturma İzni (İkamet İzni) Nasıl Alınır?
 • İkamet İzni Başvurusu Reddi ve Sonuçları
 • Uzun Dönem İkamet İzni
 • Kısa Dönem İkamet İzni
 • Aile İkamet İzni
 • Tedavi Amaçlı İkamet İzni
 • İnsani İkamet İzni
 • Öğrenci İkamet İzni
 • Oturma İzni İptali
 • Çalışma İzni
 • Çalışma İzni Başvurusunun Reddi
 • Yabancıların Çalışma İzni İptali
 • Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması
 • Yabancı Şirketlerin Türkiye’de İrtibat Bürosu Açması
 • Yabancı Şirketlerin Türkiye’de Şube Açması
 • Yabancıların Banka Hesabı Açması
 • Yabancı Dernek ve Vakıfların Türkiye Temsilcilik ve Şubeleri
 • Mavi Kart
 • Tanıma Tenfiz Davası
 • Turkuaz Kart
 • Deport Kararı Kaldırma
 • Yabancı Tahdit Kodları ve Kodun Kaldırılması Davası
 • Vize İhlali Cezası ve Hesaplaması
Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi almak için 0545 588 0258 numaralı telefondan numarası üzerinden tarafımıza ulaşabilir, her türlü sorunuz için irembikedemirhan@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

AV.İREM BİKE DEMİRHAN

sivas avukat irem bike demirhan

Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?