İzale-i Şuyu(Ortaklığın Giderilmesi) Dava Dilekçesi Örneği

Av. İrem Bike Demirhan > Yazımlar  > İzale-i Şuyu(Ortaklığın Giderilmesi) Dava Dilekçesi Örneği

İzale-i Şuyu(Ortaklığın Giderilmesi) Dava Dilekçesi Örneği

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

                                                                                      SİVAS

DAVACILAR :

VEKİLİ :AV.İREM BİKE DEMİRHAN

DAVALILAR :

KONU :ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASIDIR.

AÇIKLAMALAR :
Müvekkillere ait
Sivas ili, Merkez ilçesi, Bingöl köyü, … ada, … parsel,
Sivas ili, Merkez ilçesi, Bingöl köyü, … ada, …. parsel,
Sivas ili, Merkez ilçesi, Bingöl köyü, … ada, … parsel,
vs numaralı taşınmazlar üzerinde Davacılar ve davalılar arasında ortak mülkiyet söz konusudur. Taşınmazların ortaklığının giderilmesi hususunda tarafların anlaşma imkanı yoktur. Taşınmazların mevcut durumu itibariyle fiili taksimi de mümkün değildir. Bu nedenlerle ortaklığın satış yolu ile giderilmesi için sayın mahkemeye başvurma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER :Tapu kayıtları, nüfus kayıtları, veraset ilamı, tanık, yemin, keşif, bilirkişi, isticvap ve sair her türlü yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER :HMK, TMK, İİK ve sair yasal delil.

TALEP SONUCU :Yukarıda araz ve izah edilen nedenlerle;
Aşağıda bilgileri verilen;
1- Sivas ili, Merkez ilçesi, Bingöl köyü, … ada, …parsel,
Sivas ili, Merkez ilçesi, Bingöl köyü, … ada, … parsel,
Sivas ili, Merkez ilçesi, Bingöl köyü, … ada, … parsel, vs. numaralı taşınmazlarının ortaklıklarının aynen taksim yolu ile; mümkün olmadığı takdirde satış suretiyle giderilmesini,

2- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin Davalılar üzerine bırakılmasına karar verilmesini talep ederiz.28/07/2021

DAVACILAR VEKİLİ
AV.İREM BİKE DEMİRHAN

EKİ:
TAPU BİLGİLERİ

 

Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?