vasiyetname Tag

Av. İrem Bike Demirhan > Posts tagged "vasiyetname"

Vasiyetnamenin İptali Davası

vasiyetnamenin iptali davasi

Vasiyetnamenin iptali davası Türk Medeni Kanunu’nun 557. Maddesinde sadece belirli sebeplere dayanılarak açılabilen, vasiyetnamenin geçersizliği yönünde hüküm kurulmasını sağlayan bir davadır. Vasiyetname Nedir? Vasiyetname, insanların ölümlerinde sonra malvarlıklarını kimler arasında ve nasıl paylaştırılmasını istediklerini belirtmek amacıyla düzenledikleri ölüme bağlı tasarruftur. Resmi, el yazılı, sözlü olmak üzere üç şekilde yapılabilir. Vasiyetnamenin iptali davası açılabilmesi için vasiyetnamenin varlığı gerekmektedir. Vasiyetnamenin Türleri Nelerdir? Vasiyetnamenin bir türü olan resmi vasiyetname, resmi memur tarafından, iki tanığın katılımıyla hazırlanan bir ölüme bağlı hukuksal işlemdir. El yazılı vasiyetname, başından sonuna kadar vasiyetçinin el yazısı ile yazılıp, düzenlenme tarihinin belirtilerek imzalanması zorunlu olan, vasiyetçinin arzusuna göre notere, sulh hâkimine ya da yetkili memura...

Devamını Gör

Vasiyetname

vasiyetname

Vasiyetname ile vasiyet eden ölümden sonra gerçekleşmesini istediği arzu ve isteklerini bildirmektedir, konusunu vasiyet edenin mal varlığı oluşturmaktadır. Vasiyetname nedir? Türk Medeni Kanunu’nun 531 ila 544’üncü maddeleri arasında düzenlenmiştir. Madde 531-“Vasiyet, resmî şekilde veya mirasbırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabilir.” Madde 532 – “Resmî vasiyetname, iki tanığın katılmasıyla resmî memur tarafından düzenlenir. Resmî memur, sulh hâkimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabilir.” Madde 533 – “Mirasbırakan, arzularını resmî memura bildirir. Bunun üzerine memur, vasiyetnameyi yazar veya yazdırır ve okuması için mirasbırakana verir. Vasiyetname, mirasbırakan tarafından okunup imzalanır. Memur, vasiyetnameyi tarih koyarak imzalar.” Madde 534 – “Vasiyetnameye tarih ve...

Devamını Gör

Vasiyetnamenin Tenfizi

vasiyetnamenin tenfizi 1

Vasiyetnamenin tenfizi diğer adıyla vasiyetnamenin yerine getirilmesi, vasiyet edilen şeyin yerine getirilmesi amacıyla Sulh Hukuk Hakimliğine sunularak açılmış ve itiraz görememiş vasiyetin Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan bir dava ile yerine getirilmesini sağlama işleminden ibarettir. Vasiyetnamenin tenfizi nedir? Vasiyetnamenin tenfizi aşamasına geçilmesi için öncelikle vasiyetnamenin açılması gerekmektedir. Mirasbırakanın ölümünün ardından vasiyetnamesi Sulh Hukuk Mahkemesine tevdii edilir. Vasiyetname el yazılı vasiyet ise bu işlemi vasiyeti bulan kişi yapar. Vasiyetname resmi şekilde düzenlenmişse Noterler vasiyeti Nüfus Müdürlüğü’ne bildirir ve vasiyetname vasiyetçinin nüfus kaydına şerh olunur. Vasiyetçinin ölümünün ardından bu durum Nüfus Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına, Savcılık tarafından ise ölenin son ikametgahının bulunduğu Sulh Hukuk Hakimliğine...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?