tüketici hukuku Tag

Av. İrem Bike Demirhan > Posts tagged "tüketici hukuku"

Tüketici Davaları

tuketici davalari

Tüketici davalarını, tarafların tüketici ve satıcı / sağlayıcının oluşturduğu hukuki ilişkide, taraflar arasında bir hakkın varlığı, varlığı, kapsamı ve sonuçları üzerindeki anlaşmazlıklar, tüketici uyuşmazlıklarını oluşturur. Her türlü tüketici işleminin kanun kapsamına gireceği belirtilmiş ve tüketici işlemi, mal veya hizmet piyasalarında tüketici ile satıcı arasında yapılan her türlü hukuki işlem, olarak ifade edilmiştir. Yargıtay, taraflardan birinin tüketici olduğu sözleşmeden doğan tüm uyuşmazlıkları kanun kapsamında ve tüketici mahkemesinin görev alanında görmektedir. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Tüketiciler için mahkeme yoluyla sağlanacak olan korunma, yargının yeteri kadar hızlı olmaması, tüketici açısından kolay ve basit bir başvuru imkanı sağlayamaması nedeniyle yeterli görülmemiş; tüketici haklarının gereği gibi korunabilmesi,...

Devamını Gör

Tüketici Hukuku

tuketici hukuku

Tüketici hukukunda Kanunun amacı tüketicilerin korunması ile birlikte kamu yararı gözetilerek tüketicilerin hangi yönlerden korunmasının gerektiği ve bu korumayı sağlamak üzere hangi tedbirlerin alınabileceğidir. Tüketicinin korunması da; kamu yararını sağlamak, tüketicinin sağlık ve güvenliğini korumak, tüketicinin ekonomik ekonomik çıkarlarını korumak, tüketicinin zararlarını tazmin etmek, tüketiciyi bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, tüketicilerin örgütlenmelerini sağlaması açısından önemlidir.  Kanunun kapsamı mal ve hizmet piyasalarında tüketici ile satıcı arasında yapılan her türlü hukuki işlemdir. Ayıplı Mal Nedir? Tüketici hukukunda ayıplı mal, tüketiciye teslim anında taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır. Ambalajında,...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?