TCK Tag

Av. İrem Bike Demirhan > Posts tagged "TCK"

Dolandırıcılık Suçu (TCK m.157)

dolandiricilik sucu

Dolandırıcılık suçu, Türk Ceza Kanunu'nda mal varlığına karşı işlenen suçlar bölümünde yer alan ve uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir suçtur. Suçu malvarlığına karşı işlenen diğer suçlardan ayıran, failin hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına yarar sağlamasıdır. Mağdurun iradesinin hatalı biçimde oluşmasını sağlamak için hileli davranışlarda bulunulması bu suçun temel özelliğidir. Kasıtlı suçlardandır. Kişinin bu suçtan dolayı cezalandırılabilmesi için dolandırıcılık kastı olması gerekmektedir. Dolandırıcılık kastı olmayan durumlarda, başkasının zararına olarak yarar sağlanması halinde suç işlenmiş sayılmaz. Kastın varlığı her somut olay bakımından yargılama aşamasında değerlendirilir. Dolandırıcılık Suçu Nedir? Dolandırıcılık suçu Türk Ceza Kanunu madde 157’de düzenlenmiştir; Madde 157:...

Devamını Gör

Hakaret Suçu (TCK m.125)

hakaret sucu

Hakaret suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun kişilere karşı işlenen suçlar kısmında ve şerefe karşı suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Şerefe karşı suçlar, kişinin manevi varlığına yönelik saldırıları önlemeye, şeref hakkını korumaya yönelik suçlardır. Hakaret suçu ile korunan hukuki değer kişilerin şerefi, saygınlığı, haysiyeti ve toplum içindeki itibarı gibi değerlerdir. Hakaret Suçu Nedir? Hakaret suçu seçimlik hareketli bir suç tipidir, işlenmesi bakımından kişinin yüzüne karşı işlenebileceği gibi şartları oluşması halinde gıyapta ve hatta  günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte pek çok şekilde hakaret suçunun oluştuğunu görebiliriz.  İsnat edilen fiil veya olgunun mutlaka kişinin şeref ve saygınlığını rencide edebilecek şekilde olması gerekmektedir. Ancak kişinin şeref ve yoksunluğunu...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?