tazminat avukatı Tag

Av. İrem Bike Demirhan > Posts tagged "tazminat avukatı"

Malpraktis (Doktor Hatası) Nedir?

malpraktis

Anayasamız ile güvence altına alınmış olan vücut bütünlüğünün dokunulmazlığı hakkının istisnasını tıbbi müdahaleler oluşturur. Malpraktis; doktorların ve sağlık çalışanlarının hastalar üzerinde tanı konulması, hangi tedavi yönteminin uygulanması gerektiği ve ardından tedavinin doğru şekilde uygulanması gibi konularda yapacakları yanlışlar sonucu hastanın uğradığı zararı ifade eder. Türk Tabipler Birliğinin Hekimlik Meslek Etiği Kuralları'nın, "Hekimliğin kötü uygulanması malpractice" başlıklı 13. maddesinde şu tanıma yer verilmiştir: "Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi "Hekimliğin kötü uygulanması" anlamına gelir" Temel anlamda iki tür tıbbi malpraktis davası söz konusudur. Bunlardan ilki ceza hukuku kapsamında hekimin tıbbi uygulama hatası nedeniyle taksirli eylem sonucu işlediği bir suç söz...

Devamını Gör

Manevi Tazminat Davası

manevi tazminat davasi

Manevi tazminat davası, bir kişinin hukuka aykırı bir fiil sonucunda duyduğu elem ve üzüntünün kendisinde doğurduğu manevi zararın tazmin edilmesidir. Manevi zarar, kişilik haklarına saldırı sonucunda ortaya çıkar ve manevi tazminat davası ile giderilir. Manevi tazminat davası nedir? Manevi tazminat, dava yolu ile ileri sürülür. Açılacak olan dava da hem maddi hem de manevi tazminat birlikte talep edilebileceği gibi ayrı ayrı dava konusu da yapılabilir. Tazminat davalarında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleridir. Ancak özel kanunlarla belirlenen görev ve yetki kurallarının buna göre uygulanması gerekir. Yine devlet organlarınca yani idare tarafından gerçekleştirilen fiillerin veya işlemlerin neticesinde kişilerin zarara uğraması halinde idari yargı hukuku...

Devamını Gör

Tazminat Avukatı

tazminat avukati 2

Tazminat avukatı, kamu hizmetini icra eden bir serbest meslek erbabıdır.  Avukatlar hakkında yasal düzenlemeler Avukatlık Kanunu’nda yer almaktadır. Bu kanun kapsamında avukatlık mesleğinde branşlaşma olmasa da avukatlar belirli çalışma alanlarında yoğunlaşarak uzmanlaşabilmektedir. Tazminat avukatı nedir? Tazminat avukatı, yaşadığınız somut olaydan yola çıkarak tazminat hukuku ve borçlar hukuku kapsamında yol haritası çizerek maddi veya manevi zararınızın tazmini için dava, icra, arabuluculuk gibi hukuki yollara başvurarak tazminatınıza en kısa sürede kavuşmanızı amaçlayan kişidir. Tazminat avukatının görevleri nelerdir? Tazminat avukatının görevleri, tazminat hukuku kapsamına giren uyuşmazlıkların öncelikle oluşmaması için gerekli sözleşmelerin hazırlanması ve işlemlerin yapılması, açılacak davaların açılması ve dava sürecinin takibi, davada tarafların temsili ve benzeri işlemlerin...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?