taşınmaz hukuku Tag

Av. İrem Bike Demirhan > Posts tagged "taşınmaz hukuku"

İntifa Hakkı

intifa hakki

İntifa hakkı, Türk Medeni Kanunu madde 794 ve devamında düzenlnemiştir. İntifa Hakkı Nedir? Belirli bir gerçek ya da tüzel kişiye, intifa hakkının konusunu oluşturan ve başkasına ait bir eşya, hak veya mal varlığı üzerinde, belirli bir kişiye tam olarak kullanma ve yararlanma yetkisi veren, ne var ki el değiştirme ve miras yoluyla intikal etme olanağı bulunmayan bir nesnel (ayni) haktır. İntifa Hakkının Unsurları Nelerdir? Hakkın kullanılması İntifa hakkının lehtarı olarak gerçek veya tüzel kişi adına kurulabileceği gibi paylı-elbirliği halinde de sahip olunabilir. Burada önemli olan nokta intifa hakkının sahibinin belirli olmasıdır. Belirli olmasından kasıt somut olarak hakkı kullananın bu hak kurulduğu anda kesin belirlenebilirliğidir. Şöyle...

Devamını Gör

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

Tasinmaz Satis Vaadi Sozlesmesi

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi tarafların taşınmaz satışını şu anda yapmak istemedikleri yahut yapamadıkları ancak ileride taşınmazın satışını gerçekleştirmek istedikleri durumda yaptıkları sözleşmedir. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir? Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi noter önünde resen düzenlenmesi gereken yani geçerliliği resmi şekil şartına bağlı kılınan tam iki tarafa borç yükleyen ve kişisel hak sağlayan sözleşme türüdür. Vaat alacaklısı bu sözleşme ile mülkiyeti devir borcu yüklenen satıcıdan, yükümlülük yerini getirilmediğinde "tapu iptali ve tescil" davasında borcun hükmen yerine getirilmesini isteyebilir. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin yasal dayanaklarına baktığımızda Türk Medeni Kanun’u ve Türk Borçlar Kanunlarında hükümlere rastlamak mümkündür. İlgili maddelere bakmak gerekirse; TBK m. 29: “Bir sözleşmenin ileride...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?