sivas boşanma davası Tag

Av. İrem Bike Demirhan > Posts tagged "sivas boşanma davası"

Yargı Giderlerinin Peşin Alındığı Karine Olarak Kabul Edilmekte, Aksini İspatla Avukat Yükümlendirilmektedir

“Avans” giderleri karşılamak içindir. Gideri olmayan konularda avans istenemez. Yapılmayan, yapılmayacak bir iş için avans istenmesi irtikap suçudur. Asla unutulmamalıdır. Avukatlık Yasası madde 175, “İş sahibinin verdiği vekaletnamede yazılı adrese avukat tarafından yapılacak her tebliğ, kendisine yapılmış sayılır. Adres değişiklikleri en geç üç gün içinde iş sahibi tarafından taahhütlü mektupla avukata bildirilir. İş sahibinin adresine gönderilecek yazıların tebliğ edilememesinden veya adres değişikliklerinin bildirilmemesinden doğan sorumluluk iş sahibine aittir.” hükmünün bu bağlamda ne kadar önemli olduğu göz ardı edilmemeli, olası sorumluluklardan kurtulmak için, madde mutlaka işletilmelidir. Maalesef ki Yargı ısrarla ispat yükümlülüğünü avukata yüklemektedir. TBB Disiplin Kurulu kararlarında da “istedim, vermedi, yapmadım” savunması da...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?