sivas avukatlık bürosu Tag

Av. İrem Bike Demirhan > Posts tagged "sivas avukatlık bürosu"

Avukatlık Sözleşmesini Kefil Olarak İmzalamak Mümkün Müdür?

Mümkündür, ancak BK’nun 583/1. maddesi uyarınca kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihinin sözleşmede mutlak olarak gösterilmesi gerekir. Çünkü 583. maddede “Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı azamî miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz. Kefilin, sorumlu olduğu azamî miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır” hükmünü amirdir. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 17.09.2013 gün ve E. 2013/27497, K. 2013/21572 sayılı kararı; “...

Devamını Gör

Avukatlar Hasılı Davaya İştirak Sözleşmesi Yapamaz

Avukatlık Yasası’nın 164/3 fıkrası, “İkinci fıkraya göre yapılacak sözleşmeler, dava konusu para dışındaki mal ve haklardan bir kısmının aynen avukata ait olacağı hükmünü taşıyamaz.” hükmü ile sözleşme yasağı getirildiği gibi Avukatlık Yasası’nın 47. maddesi; “Avukat el koyduğu işlere ait çekişmeli haklar edinmekten veya bunların edinilmesine aracılıktan yasaklıdır. Bu yasak, işin sona ermesinden itibaren bir yıl sürer. Birinci fıkra hükmü, avukatın ortaklarını ve yanında çalıştırdığı avukatları da kapsar. Ancak, 164. madde hükmü saklıdır” hükmü ile de sözleşme yapılmamış, fiilen dava konusu mal edinilmiş ise bu edinmenin yasa dışı olduğu düzenlenmiştir. “Hasılı davaya iştirak” veya “dava sonucuna katılma” yasağı olarak da tanımlanan...

Devamını Gör

İzale-i Şuyu(Ortaklığın Giderilmesi) Dava Dilekçesi Örneği

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE                                                                                       SİVAS DAVACILAR : VEKİLİ :AV.İREM BİKE DEMİRHAN DAVALILAR : KONU :ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASIDIR. AÇIKLAMALAR : Müvekkillere ait Sivas ili, Merkez ilçesi, Bingöl köyü, ...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?