senet Tag

Av. İrem Bike Demirhan > Posts tagged "senet"

Vicdani Delil Sisteminin Tek İstisnası: “Bedelsiz Senedi Kullanma” Ve “Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması” Suçları Tanık İle İspat Edilemez.

Yargıtay İçtihatı Birleştirme Kurulunun (İBK) 24/03/1989 tarih ve 1/2 sayılı içtihadına göre " bedelsiz senedi kullanma" ve " "açığa imzanın kötüye kullanılması" suçları (5271 sayılı TCK m.156,209) tanıklam ispat edilemez. Uygulama bu içtihat doğrultusunda suçun ispatında yazılı delil aramakta, bulunmadığı durumlarda dava beraatla sonuçlandırılmaktadır. Vicdani delil sistemi ve delillerin serbestliği ilkesine aykırı bu İBK ve uygulama, öğretide yoğun bir eleştiri almakatdır. YARGITAY 11.Ceza Dairesi, Esas: 2013/ 154, Karar: 2014 / 17871, Karar Tarihi: 30.10.2014: "Bononun aradaki anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğu iddiasının Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 24.03.1989-1/2 sayılı kararında öngörüldüğü üzere, yazılı delille ispatı zorunlu olup, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun cevaz verdiği...

Devamını Gör

Avukatlık Ücreti Karşılığı Bono Alınabilir Mi?

TBB Disiplin Kurulu’nun 13.07.2002 gün ve E. 2002/92 K. 2002/224 sayılı kararı: “…Şikayetli avukatın, aynı kişi için hem CMUK görevlendirmesi sebebiyle barodan ücret aldığı, hem de senede bağladığı vekalet ücretini tahsil için icra takibi yaptığı iddiası ile açılan disiplin kovuşturması sonunda, Baro Disiplin Kurulu’nca şikayetlinin eylemi Avukatlık Yasası ve Meslek Kuralları’na aykırı bulunarak “altı ay süre ile işten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına” karar verilmiştir. Dosyadaki bilgi ve belgelerden, şikayetli avukatın, baronun CMUK görevlendirmesi sebebiyle davanın duruşmalarına katıldığı, barodan müdafilik ücretini aldığı halde, aynı kişi olan sanığın babası şikayetçiden de vekalet ücreti karşılığı olarak bono aldığı, şikayetçinin bono bedelini ödemek istememesi sebebiyle...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?