nafaka Tag

Av. İrem Bike Demirhan > Posts tagged "nafaka"

Eğitim Nafakası

egitim nafakasi

Eğitim nafakası TMK m.328’inci maddesinde düzenlenmiştir. Eğitim Nafakası Nedir? Kanunda açıkça, ana babanın eğitimi devam eden ergin çocuklarına yardım etmekle değil, bakmakla yükümlü oldukları düzenlenmiştir. (TMK m. 328/II). Ana babanın eğitimine devam eden ergin çocuklarına bakma yükümlülüğü, soybağının hükümlerinden olup doğrudan doğruya kanundan doğan kanunî bir borçtur. Bu yönüyle, ergin çocuğa eğitimi süresince ödenecek eğitim nafakası bir bakım nafakası niteliğindedir15. Eğitimi devam ergin çocuğun eğitim nafakası (TMK m. 328/II) istemesinin mümkün olduğu bir durumda, yardım nafakası (TMK m. 364) talep edilemez. Eğitim Nafakasının Koşulları Nelerdir? Çocuğun Ergin Olmasına Karşın Eğitime Devam Ediyor Olması Çocuğa eğitim nafakası ödenebilmesi için ilk koşul, çocuğun ergin olduğu halde eğitiminin...

Devamını Gör

Yardım Nafakası

yardim nafakasi

Yardım nafakası, TMK m.364 ila m.365.inci maddelerinde düzenlenmiş olup, üstsoy ve altsoy ile kardeşlere (refah içinde bulunmak kaydıyla) süresiz olarak verilen nafaka türüdür. Nafaka Nedir? Nafakanın hukuki anlamı, kanuni şartlar sağlandığı takdirde yükümlü olarak kanunda belirtilen kimselerin, yoksulluk içinde olan ve mahkeme kararıyla kanunen geçindirmek durumunda bulunduğu kişilere yaptığı yardım ya da ödediği aylık olarak ifade edilir. Nafaka yardımı ile giyecek, yiyecek, mesken, yakacak gibi zaruri ihtiyaçların para veya eşya olarak karşılanması amaçlanır. Nafaka Türleri Nelerdir? Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenmiş olan nafaka türleri bakım nafakaları ve yardım nafakası şeklinde iki grupta incelenir. Bir grupta tedbir nafakası (TMK m. 169, m. 197/2), yoksulluk nafakası (TMK...

Devamını Gör

Nafaka Azaltım Davası

nafaka azaltim davasi

Nafaka azaltım davası, nafakanın irat olarak ödenmesine karar verilen durumlarda, nafaka yükümlüsünün  sosyal ve ekonomik durumlarının değişmesi ve hakkaniyetin gerektirdiği hallerde nafakanın azaltılmasına Türk Medeni Kanunu Madde 176 uyarınca hakimce karar verilmesinden ibarettir. Mahkeme tarafından hükmedilen nafakanın ödenmesinde güçlük yaşanması veyahut nafaka alacaklısının durumunda iyileşme olması durumunda nafaka azaltım davası açılabilir.  Mahkeme tarafından tespit edilen nafaka miktarının günün koşullarına göre çok yüksek miktarda kalması ihtimali göz önünde bulundurularak nafaka azaltım davası düzenlenmiştir. Nafaka Nedir? Türk Medeni Kanunu kapsamında 4 tür nafaka düzenlenmiş olup nafakanın türüne göre talep edilebileceği şartlar farklılık arz etmektedir. Tedbir nafakası; Boşanma sürecinin maddi ve manevi olarak sancılı geçecek bu...

Devamını Gör

Nafaka Artırım Davası Nedir?

             Boşanma davası sonucunda nafaka talebinde bulunan eş, boşanmadan kaynaklanan hayat standardındaki düşüşü bir nebze giderebilmek istemektedir. Ancak, zaman içerisinde değişen ekonomik şartlar ve kişilerin artan ihtiyaçları nedeniyle, kimi zaman nafaka miktarının yetmemesi durumu gündeme gelebilmektedir. Boşanma davalarında nafakaya ilişkin olarak verilen kararların kesin hüküm niteliği yoktur. Hayat standartlarında yaşanabilecek değişiklikler veya ekonomik koşullarda meydana gelebilecek hareketlilikler nedeniyle, mahkeme tarafından takdir edilen nafaka miktarının günün koşullarına göre çok küçük rakamlarda kalması ihtimali kanun koyucu tarafından göz önünde bulundurulmuş ve bu nedenle nafaka artırım davası adı verilen müessese düzenlemiştir.             Türk Medeni...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?