muris muvazaası Tag

Av. İrem Bike Demirhan > Posts tagged "muris muvazaası"

Muvazaalı İşlemler

Muvazaali Islem

Muvazaalı işlemler Türk Borçlar Kanunu’nun 19. Maddesinde incelenmiştir. Muvazaa Nedir? Muvazaa, sözlükte; danışıklı işlem, danışık, tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacı ile ve fakat gerçek iradelerine uymayan ve aralarında hüküm ve sonuç doğurmayan bir görünüş yaratmak konusunda anlaşmaları olarak tanımlanmıştır. Bir hukuk müessesesi olarak muvazaa, “Tarafların; üçüncü kişileri aldatmak gayesiyle, gerçek iradelerine uygun olmayan ve hukukî sonuç doğurmasını istemedikleri bir işlemdir.” Muvazaa müessesesi dolaylı olarak, TBK. m. 19/1’de, “Bir sözleşmenin türünün ve içeriğinin belirlenmesinde ve yorumlanmasında, tarafların yanlışlıkla veya gerçek amaçlarını gizlemek için kullandıkları sözcüklere bakılmaksızın, gerçek ve ortak iradeleri esas alınır.” şeklinde düzenlenmiştir. İlgili hüküm, muvazaanın tanımına yer vermeksizin, muvazaalı işlemlerin hüküm ve sonuçlarına...

Devamını Gör

Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Davası

muris muvazaasi 1

Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma), bir kimsenin mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla yaptığı karşılıksız kazandırmaları ve bağışları (gizli sözleşme), satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi (görünürdeki işlem) gibi göstermesidir. Muris muvazaasının söz konusu olabilmesi için miras bırakanın, mirastan mal kaçırma kastıyla hareket etmiş olmasıdır. Buradaki temel amaç saklı paylı mirasçılarının ilerde tenkis davası açarak miras paylarını almalarını önlemektir. Yani miras bırakan gerçekte bağışlamak istediği mallarını satış karşılığında devretmiş gibi göstererek mirasçılarının ilerde dava açmasını önlemek istemektedir. Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Davası nedir? Muvazaa, tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla aralarında gerçek iradelerine uymayan, görünüşte geçerli olmasına rağmen, kendi aralarında hüküm ifade...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?