mirasın reddinin iptali davası Tag

Av. İrem Bike Demirhan > Posts tagged "mirasın reddinin iptali davası"

Mirasın Reddinin İptali Davası

Mirasin Reddinin Iptali Davasi

Mirasın reddinin iptali davası, mirası reddeden mirasçının alacaklılarının korunması hususunu amacıyla getirilmiştir. Mirasın reddi TMK’nın 605. ve 618. maddelerinin arasında düzenlenmiştir. Mirasın Reddi Nedir? Türk hukukunda, bir kimse öldüğünde, bir kabul beyanına gerek olmaksızın, terekeye dâhil bütün malvarlığı yasal ve atanmış mirasçılara geçer. Buna göre mirasbırakanın malvarlığında yer alan bütün haklar ve borçlar ölüm anında kural olarak mirasçılara geçer. Bu husus TMK’nın 599. maddesinde “Mirasçılar, mirasbırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak, kanun gereğince kazanırlar. Kanunda öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak üzere mirasçılar, mirasbırakanın aynî haklarını, alacaklarını, diğer malvarlığı haklarını, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanırlar ve mirasbırakanın borçlarından kişisel...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?