Marka Hakkına Tecavüz Tag

Av. İrem Bike Demirhan > Posts tagged "Marka Hakkına Tecavüz"

Marka Hakkına Tecavüz

Marka Hakkina Tecavuz

Marka hakkına tecavüz halleri farklı durumlarda tezahür etmekle birlikte marka hakkına tecavüz halinde başvurulabilecek hukuki yollar ilgili yazımıza incelenmiştir. Marka Nedir? Marka kavramı, SMK’nin “marka olabilecek işaretler” başlıklı 4. maddesinde şöyle tanımlanmaktadır “Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konu­sunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üze­re her tür işaretten oluşabilir.” Tanımdan da anlaşıldığı üzere marka olabi­lecek işaretlerin kapsamı oldukça geniştir. Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller Nelerdir? Marka hakkında tecavüz sayılan filler...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?