manevi tazminat Tag

Av. İrem Bike Demirhan > Posts tagged "manevi tazminat"

Maddi Tazminat Davası

maddi tazminat davasi

Maddi tazminat davası, insanların hukuk dışı bir şekilde zarar görmesi sonucu malvarlıklarında eksilme ve olumsuz etkilenme olması durumunda açılan davadır. Maddi tazminatın amacı, maddi açıdan zarar gören kimsenin, bu zararının ödenerek mağduriyetinin giderilmesidir. Maddi Tazminat Davası Nedir? Maddi tazminat davası, bir kişinin başka bir kişiye hukuka aykırı ve kusurlu olarak zarar vermesi ve bu zararın maddi açıdan gerçekleşmesi üzerine, maddi zararın tazmin edilmesi istemi ile açılan davaya, maddi tazminat davası denmektedir. Bir kişinin maddi tazminat davası açabilmesi için gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şu şekilde sıralanmaktadır; Maddi zararı oluşturacak bir fiilin bulunması Maddi zararı oluşturan fiilin hukuk kurallarına aykırı olması Hukuka...

Devamını Gör

Manevi Tazminat Davası

manevi tazminat davasi

Manevi tazminat davası, bir kişinin hukuka aykırı bir fiil sonucunda duyduğu elem ve üzüntünün kendisinde doğurduğu manevi zararın tazmin edilmesidir. Manevi zarar, kişilik haklarına saldırı sonucunda ortaya çıkar ve manevi tazminat davası ile giderilir. Manevi tazminat davası nedir? Manevi tazminat, dava yolu ile ileri sürülür. Açılacak olan dava da hem maddi hem de manevi tazminat birlikte talep edilebileceği gibi ayrı ayrı dava konusu da yapılabilir. Tazminat davalarında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleridir. Ancak özel kanunlarla belirlenen görev ve yetki kurallarının buna göre uygulanması gerekir. Yine devlet organlarınca yani idare tarafından gerçekleştirilen fiillerin veya işlemlerin neticesinde kişilerin zarara uğraması halinde idari yargı hukuku...

Devamını Gör

Tazminat Avukatı

tazminat avukati 2

Tazminat avukatı, kamu hizmetini icra eden bir serbest meslek erbabıdır.  Avukatlar hakkında yasal düzenlemeler Avukatlık Kanunu’nda yer almaktadır. Bu kanun kapsamında avukatlık mesleğinde branşlaşma olmasa da avukatlar belirli çalışma alanlarında yoğunlaşarak uzmanlaşabilmektedir. Tazminat avukatı nedir? Tazminat avukatı, yaşadığınız somut olaydan yola çıkarak tazminat hukuku ve borçlar hukuku kapsamında yol haritası çizerek maddi veya manevi zararınızın tazmini için dava, icra, arabuluculuk gibi hukuki yollara başvurarak tazminatınıza en kısa sürede kavuşmanızı amaçlayan kişidir. Tazminat avukatının görevleri nelerdir? Tazminat avukatının görevleri, tazminat hukuku kapsamına giren uyuşmazlıkların öncelikle oluşmaması için gerekli sözleşmelerin hazırlanması ve işlemlerin yapılması, açılacak davaların açılması ve dava sürecinin takibi, davada tarafların temsili ve benzeri işlemlerin...

Devamını Gör

Tüzel Kişilerin Tazminat Talebi

Tüzelkişilerin manevi tazminat talepleri doktrinde tartışmalı bir konudur. Bu tartışmanın en temelinde ise tüzel kişilerin insanlar gibi maddi, organik bir yapıya sahip olmamaları sebebiyle bedensel bütünlüğü, yaşamı, sağlığı gibi maddi bedensel değerler üzerinde kişilik haklarının varlığı söz konusu olamayacağı gibi tüzel kişilerin elem ve ıstırap duymaları yani “manevi zarara” uğramalarının mantıken mümkün olmaması fikri yatmaktadır. Manevi tazminat çeşitli hukuki sebeplerden ileri gelebilir. Bu sebeplerden ilki kişilik hakkının ihlalidir. Tüzel kişilerin manevi tazminat edebilmeleri için ilk önce kendilerine tanınan bir kişilik hakkının varlığı gerekmektedir. Bu bağlamda tüzel kişiler, kendi kişilik haklarının ihlalinde manevi tazminat talep edebileceklerdir. Tüzel kişiler, yaradılış gereği insana...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?