kira hukuku Tag

Av. İrem Bike Demirhan > Posts tagged "kira hukuku"

Kira Hukuku

kira hukuku

Kira hukuku, sahipleri ve mal sahipleri arasındaki kira haklarını düzenleyen hukuk dalıdır. Kiracılar, bir mülkü kiralayarak kullanma hakkına sahipken, ev sahipleri ise mülklerini kiralamak amacıyla gelir elde ederler. Kira haklarını, sahiplerinin ve ev sahiplerinin haklarını, sorumluluklarını ve bunların düzenini düzenler. Kira Sözleşmesi Nedir? Kira hukukunda kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Kira sözleşmesinde şekil şartı yoktur. Yazılı yahut sözlü şekilde yapılabilir. Kira sözleşmesi, belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabilir. Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmazsa sona erecek kira sözleşmesi belirli sürelidir;...

Devamını Gör

Kira Bedelinin Belirlenmesi

kira bedelinin belirlenmesi

Kira bedelinin belirlenmesi hususu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 344. Maddesinde sadece konut ve çatılı iş yeri kiralarında geçerli olmak üzere kanun koyucu tarafından emredici olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla konut ve çatılı iş yeri kiralarında artış oranı belirlenirken TBK’nın emredici hükümleri göz önüne alınmalıdır aksi haldeki artışlar geçerli olmayacaktır. Kira Artış Oranının Sözleşmede Belirlenmesi Halinde Kira Bedelinin Belirlenmesi Kira artış oranının sözleşmede belirlenmiş olması halinde kira bedelinin belirlenmesi hususunu açıklamak için TBK madde 344/1’e bakmak gerekirse; “Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını...

Devamını Gör

Kira Sözleşmesi

kira sozlesmesi

Kira sözleşmesi bir bedel karşılığında bir malı veya bir hakkı kullanma imkanı sağlayan sözleşme çeşididir. Bir malın satışı gibi kiralanması da sıkça gerçekleşen hukuki işlemlerdendir. Kira sözleşmesinin temel unsurları kiralanacak mal veya hakkın bulunmasıdır. Mal taşınır veya taşınmaz olabilir.  Kiralanacak mal bir haksa bu hak kullanmaya veya kazanç elde etmeye uygun bir hak olmalıdır. Adi Kira Sözleşmesi Adi kira sözleşmesiyle kiralayan belli bir malın kullanılmasını bedel karşılığında kiracıya bırakmayı borçlanır Adi kira sözleşmesi için şekil şartı öngörülmemiştir yanı yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Ancak ihtilaf çıkması halinde ispat kolaylığı bakımından adi kira sözleşmesinin yazılı olarak yapılması tavsiye edilir. Hasılat Kirası Sözleşmesi Hasılat kirası sözleşmesi,...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?