izaleyi şuyu davası Tag

Av. İrem Bike Demirhan > Posts tagged "izaleyi şuyu davası"

Satış Yoluyla Ortaklığın Giderilmesi

satis yoluyla ortakligin giderilmesi

Ortaklığın satış yoluyla giderilmesi, ortaklığın giderilmesi davalarında aynen taksimin mümkün olmaması veya davacı veya davalı taraflarca satış yolu ile ortaklığın giderilmesinin istenmesi halinde mahkemece verilen kararın satış müdürlüğüne tevdii ile açık arttırma usulü ile ortaklığın giderilmesini ifade eder. Ortaklığın Giderilmesi Davası nedir? Ortaklığın giderilmesi davası, paylı veya elbirliği mülkiyetine konu mallarda paydaşlar ya da ortaklar arasındaki hukuki ilişkiyi sona erdiren birlikte mülkiyetten ferdi mülkiyete geçişi sağlayan iki taraflı yanlar için benzer sonuçlar doğuran davalardır. Ortaklığın giderilmesi davasının konusunu; tapuda kayıtlı olan taşınmazlar, bağımsız ve sürekli haklar, kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler, tasdikli yoklama kağıdına bağlı taşınmazlar, gecekondular(enkaz bedeli bakımından), kooperatif ortaklık payı,...

Devamını Gör

Miras Avukatı

miras avukati 1

Miras Avukatı, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 495- 682. Maddeleri arasında düzenlenen miras hukuku hükümlerine ve sair mevzuatta belirlenen hükümlere göre, dava ve tüm takip ve icra işlemlerini yapan, verilen kararların infazını sağlayan ve denetleyen serbest meslek erbabıdır. Miras avukatı hangi davalara bakar? Miras avukatı, miras hukuku kapsamında her türlü davaya bakabilmektedir. Miras avukatı olarak hukukunun temel iş ve işlemlerinden olan vasiyetname düzenlenmesi, vasiyetnamenin iptali davası açılması, miras sözleşmelerinin yapılması, mirasın reddi davası açılması, tereke tespiti davası açılması, ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davasının açılması, tenkis davası açılması, muris muvazaası davalarının açılması gibi işlemlere ek olarak veraset ilamının alınması ve intikal işlemlerinin yapılması...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?