ihtiyati haciz Tag

Av. İrem Bike Demirhan > Posts tagged "ihtiyati haciz"

İhtiyati Haciz Nedir?

Ihtiyati Haciz

İhtiyati haciz, İcra ve İflas Kanunun 257 vd. Maddelerinde incelenmektedir. İhtiyati haciz, para alacaklarına ilişkin mevcut ve gelecekte bir takibin sonucunun güvence altına alınması için mahkeme kararı ile borçlunun malvarlığına haciz konulmasını sağlayan geçici bir hukuki korumadır. İhtiyati Haczin Sebepleri Nelerdir? İhtiyati hacze karar verilebilmesi için öncelikle rehinle temin edilmemiş bir alacağın bulunması gerekli olmakla birlikte, geçici bir koruma olan ihtiyati hacze esas teşkil edecek, onu haklı kılacak bir durumun bulunması gerekir ki, buna ihtiyati haciz sebebi diyoruz. Kanunumuz genel anlamda alacağın tehlikede bulunmasını yeterli görmeyip, genel bir ihtiyati haciz sebebi düzenlememiş, ihtiyati hacze karar verilebilmesi için aranması gereken sebepleri özel olarak belirtmiştir....

Devamını Gör

İhtiyati Haciz

Ihtiyati Haciz

İhtiyati haciz, alacaklının bir para alacağının zamanında ödenmesini garanti altına almak için, mahkeme kararı ile borçlunun borcuna yetecek kadar malına geçici olarak hukuken el konulmasıdır. Alacaklı, borçlusunun borcunu zamanında ödeyeceğinden kuşku duyuyorsa, ilk önce borçlunun mallarına ihtiyati haciz konulmasını sağlar; ondan sonra davasını açar veya ilamsız icra takibini yapar. Alacaklı, açtığı davayı kazanırsa veya yaptığı ilamsız icra takibi kesinleşirse artık borçlunun mallarını bu aşamada haczettirmek için bir çaba harcamaz. Konulan ihtiyati haciz kesin hacze dönüşünce hacizli mal alacaklının talebi ile icra dairesince satılır ve satış bedeli ile alacaklının alacağı ödenir. İhtiyati Haciz Şartları Nelerdir? Alacağın rehinle teminat altına alınmamış olması gereklidir. ...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?