icra takibi Tag

Av. İrem Bike Demirhan > Posts tagged "icra takibi"

Ödeme Emrine İtiraz

odeme emrine itiraz

Ödeme emrine itiraz, borçlunun, borçlu olmadığı veya alacağın vadesinin gelmediği, şarta bağlı bulunduğu gibi bir nedeni icra dairesine bildirmesine denir. Borçlunun ödeme emrine, ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz edebileceği, borçlu yedi gün içinde ödeme emrine itiraz etmekle, ödeme emrine karşı koyar ve takibi durdurur. Borçlunun yedi gün içinde ödeme emrine itiraz etmesi ile icra takibi kendiliğinden durur. Ödeme Emrine İtiraz Sebepleri Nelerdir? Kanun, hem ödeme emrinin içeriğine ilişkin düzenlemede hem de ödeme emrine itiraz kısmında, borçlunun itiraz etme hakkından söz etmiştir. Ancak itirazın türü, özelliği ve sebepleri bakımından açık bir düzenleme yoktur. Burada imzaya itiraz ve borca itirazdan...

Devamını Gör

İcra Avukatı

icra avukati 1

Sivas’ta da kurulmuş hukuk büromuzda icra avukatı olarak alacak tahsili, ihtiyati haciz, satış takibi, alacak takibi, haciz işlemleri, itirazın kaldırılması ve iptali davalarının açılması ve takibi, karşılıksız çek, menfi tespit, tasarrufun iptali ve istirdat davalarının açılması ve takibi, borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması, iflas ve iflasın ertelenmesi davalarının açılması ve takibinde ister şahıs isterse şirketlere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktayız. İcra avukatı nedir? İcra Avukatı, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamında düzenlenen icra ve iflas hukuku hükümlerine ve sair mevzuatta belirlenen hükümlere göre, dava ve tüm takip ve icra işlemlerini yapan, verilen kararların infazını sağlayan ve denetleyen serbest meslek erbabıdır. İcra avukatı, özel hukuktan doğan...

Devamını Gör

Takip Borçlularından Her Birinin, Kıymet Takdiri Yapılan Malın Maliki Olmasalar Bile Kıymet Takdirine İtiraz Etme Hakkı Vardır

[lwptoc min="2" depth="6"]   YARGITAY 12. Hukuk Dairesi Esas Yıl/No: 2013/36071 Karar Yıl/No: 2014/2365 Karar tarihi: 29.01.2014 İHALENİN FESHİ DAVASI - BORÇLUNUN KIYMET TAKTİRİNE İTİRAZININ MAHALLİNDE KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILMAK SURETİYLE İNCELENİP SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Mahkemece yapılan açıklamalar doğrultusunda borçlu F…...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?