hukuk davaları Tag

Av. İrem Bike Demirhan > Posts tagged "hukuk davaları"

Hukuk Davaları

hukuk davalari

Hukuk davaları özel hukuk kapsamında kalan ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu olan usul kanuna tabi olarak açılan davalardır. Dava Nedir? Dava hukuki himaye talebinin mahkemeler aracılığıyla ileri sürülmesidir. Dava hakkı, davaya konu talep hakkından bağımsız olarak tarafa tanınmış olan ve devlete karşı yönetilen bir haktır. Davanın Tarafları Hukuk davalarında “davacı” ve “davalı” olmak üzere iki taraf yer almaktadır. Davacı, mahkeme önünde davayı açan kişiye denir. Davalı ise hakkına dava açılan kişidir. Davada tarafların belirlenmesi büyük önem arz etmektedir. Davanın tarafının yanlış belirlenmesi hukuki himaye talebinin sonuçsuz kalmasına yol açar. Bir davada davacı ile davalı aynı kişi olamaz.  Davanın davacı veya davalı tarafında yer alacak olan...

Devamını Gör

Avukatın Tek Yanlı Olarak İşi Red Hakkı Var Mı?

Avukatlık Yasası’nın 37. maddesi, “Avukat kendisine teklif edilen işi sebep göstermeden reddedebilir. Reddin, iş sahibine gecikmeden bildirilmesi zorunludur. İşi iki avukat tarafından reddolunan kimse, kendisine avukat tayinini baro başkanından isteyebilir. Tayin olunan avukat, baro başkanı tarafından belirtilen ücret karşılığında işi takip etmek zorundadır.” Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 38. maddesi, “Avukat kendine teklif edilen işi gerekçe göstermeksizin ret edebilir. Takdirine esas olan nedenleri açıklamak zorunda değildir. Avukat zamanın ve yeteneklerinin erişemediği bir işi kabul etmez. Avukat davayı almaktan veya kovuşturmadan çekinme hakkını müvekkiline zarar vermeyecek biçimde kullanmağa mecburdur” hükümlerini amirdir. Anayasa Mahkemesi’nin 07.03.1962 gün ve 286/53 sayılı kararında, “Adalet gereklerine uymak zorunda...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?