avukatlık sözleşmesi Tag

Av. İrem Bike Demirhan > Posts tagged "avukatlık sözleşmesi"

Avukatın Tek Yanlı Olarak İşi Red Hakkı Var Mı?

Avukatlık Yasası’nın 37. maddesi, “Avukat kendisine teklif edilen işi sebep göstermeden reddedebilir. Reddin, iş sahibine gecikmeden bildirilmesi zorunludur. İşi iki avukat tarafından reddolunan kimse, kendisine avukat tayinini baro başkanından isteyebilir. Tayin olunan avukat, baro başkanı tarafından belirtilen ücret karşılığında işi takip etmek zorundadır.” Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 38. maddesi, “Avukat kendine teklif edilen işi gerekçe göstermeksizin ret edebilir. Takdirine esas olan nedenleri açıklamak zorunda değildir. Avukat zamanın ve yeteneklerinin erişemediği bir işi kabul etmez. Avukat davayı almaktan veya kovuşturmadan çekinme hakkını müvekkiline zarar vermeyecek biçimde kullanmağa mecburdur” hükümlerini amirdir. Anayasa Mahkemesi’nin 07.03.1962 gün ve 286/53 sayılı kararında, “Adalet gereklerine uymak zorunda...

Devamını Gör

Avukatlık Ücreti Karşılığı Bono Alınabilir Mi?

TBB Disiplin Kurulu’nun 13.07.2002 gün ve E. 2002/92 K. 2002/224 sayılı kararı: “…Şikayetli avukatın, aynı kişi için hem CMUK görevlendirmesi sebebiyle barodan ücret aldığı, hem de senede bağladığı vekalet ücretini tahsil için icra takibi yaptığı iddiası ile açılan disiplin kovuşturması sonunda, Baro Disiplin Kurulu’nca şikayetlinin eylemi Avukatlık Yasası ve Meslek Kuralları’na aykırı bulunarak “altı ay süre ile işten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına” karar verilmiştir. Dosyadaki bilgi ve belgelerden, şikayetli avukatın, baronun CMUK görevlendirmesi sebebiyle davanın duruşmalarına katıldığı, barodan müdafilik ücretini aldığı halde, aynı kişi olan sanığın babası şikayetçiden de vekalet ücreti karşılığı olarak bono aldığı, şikayetçinin bono bedelini ödemek istememesi sebebiyle...

Devamını Gör

Avukatlık Sözleşmesinde Ücret Konusu Düzenlenmemiş Veya Geçersiz İse Ne Olacaktır?

Avukatlık sözleşmesi ile tarafların iradeleri, danışma şeklinde veya mahkeme ve diğer resmi merciler önünde temsil biçiminde olan hukuki yardımın, bir ivaz karşılığında yerine getirileceği konusunda birleşir. Sözleşmenin bir tarafının mutlaka avukat olması ve onun yapma borcu altına girmesi ama bunun ivazının da kural olarak sözleşmede gösterilmesi gerekir. Avukat ile müvekkili arasında bir sözleşme bulunmasına rağmen ücret konusu düzenlenmemiş veya sözleşme geçersiz ise avukatın ücret alacağının ne miktarda olacağı Avukatlık Yasası 164. maddesinde düzenlenmiştir. Avukatlık Yasası 164/4, “Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin...

Devamını Gör

Avukat Kararı “Yargıtay’da Bozduracağım” Beyanı Veya Bozdurma Şartı İle Dava Alabilir Mi?

Kesinlikle alamaz, almamalı, sonucunu öngöremeyeceği bir iş hakkında müvekkile yalan beyanda bulunmamalıdır. Eylem aynı zamanda suçtur. Hukuka aykırılıktır, disiplin cezasını gerektirir. “Denize düşen yılana sarılır” atasözü belki de doğrudur. Ancak avukat asla yılan olmamalı, binlerce yıllık meslek etik ilkelerine ihanet etmemelidir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 17.06.2014 gün ve E. 2013/4. MD-423, K. 2014/328 sayılı kararı; “…Sanığın mahkeme başkanı olarak çalıştığı adliyede, tarafların bir kısmının hemşehrisi, bir kısmının ise avukat olan kızının müvek kili olduğu dosyalarda hâkim ve Cumhuriyet savcılarını arayarak, ya iyi kişiler olduğunu belirttiği tutuklu sanıkların tahliye edilmesi ya dosyalara iyi bakılması ya da eylemlerin suç oluşturmayacağı ve kızının vekaletnamesinin gözden...

Devamını Gör

Avukatlık Sözleşmesini Kefil Olarak İmzalamak Mümkün Müdür?

Mümkündür, ancak BK’nun 583/1. maddesi uyarınca kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihinin sözleşmede mutlak olarak gösterilmesi gerekir. Çünkü 583. maddede “Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı azamî miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz. Kefilin, sorumlu olduğu azamî miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır” hükmünü amirdir. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 17.09.2013 gün ve E. 2013/27497, K. 2013/21572 sayılı kararı; “...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?