Çalışma Alanları

Av. İrem Bike Demirhan > Çalışma Alanları

Tüm Çalışma Alanları

Sivas Avukat İrem Bike Demirhan’ın hizmet verdiği tüm hukuk alanları.

h main circle img 1

İcra ve İflas Hukuku

 • Alacak takibi
 • Borç tahsili
 • İcra takibine itiraz
 • İtirazın kaldırılması davaları
 • İtirazın iptali davaları
 • İcra ve haciz işlemleri
 • İflas takibi
 • Konkordato
  Ve benzeri icra ve iflas hukuku davalarınız için bize ulaşın.
h6 circle img 1

Ceza Hukuku

 • Soruşturma evresi
 • Ağır Ceza Mahkemeleri
 • Asliye Ceza Mahkemeleri
 • Çocuk Ceza Mahkemeleri
 • Sulh Ceza Hakimliği
 • Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf)
 • Yargıtay (Temyiz)

aşamalarındaki ceza dosyalarınız için bize ulaşın.

a

İş Hukuku

 • İşçi alacağı davası
 • Kıdem ve ihbar tazminatı
 • Fazla mesai, UBGT, hafta tatili ve yıllık ücretli izin alacağı
 • Bakiye ücret alacağı
 • İş sözleşmesinin haklı nedenle feshi
 • Hizmet tespiti
 • İşe iade davaları

ve benzeri iş hukuku kapsamındaki davalarınız için bize ulaşın.

young family with their sons home having fun 1303 20999

Aile Hukuku

ve benzeri aile hukuku davalarınız için bize ulaşın.

vergi

İdare Hukuku

 • İptal Davaları
 • Tam Yargı Davaları
 • İdari sözleşmeden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar

ve benzeri idare hukuku kapsamındaki davalarınız için bize ulaşın.

idare hukuku

Miras Hukuku

 • İzale-i Şuyu davası (Ortaklığın giderilmesi)
 • Vasiyetnamenin ifası davası
 • Vasiyetnamenin iptali davası
 • Mirasın reddi, mirasın hükmen reddi
 • Mirasta istihkak davası
 • Tenkis davası
 • Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davası
 • Mirasta denkleştirme ve terekeye iade davası
 • Veraset belgesinin iptali davası

ve benzeri miras hukuku davaları için bize ulaşın.

gayrimenkul gelistirme ve yonetim bolumu

Gayrimenkul Hukuku

 • Müdahalenin men-i (Elatmanın önlenmesi) davaları
 • Tapu iptal ve tescil davaları
 • Tapu  kayıt düzeltme davası
 • Ecrimisil davaları
 • İstihkak davaları
 • Kamulaştırma davaları
 • Kira bedeli tespiti ve tahliye davaları
 • İzale-i Şuyu
 • Yabancıların Mülk Edinmesi

ve benzeri gayrimenkul hukuku davaları için bize ulaşın.

bilisim teknolojileri 1

Bilişim Hukuku

 • Kişisel verileri koruma ve aydınlatma metni hazırlanması
 • Marka ve patent davaları
 • KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu)
 • Bilgi Teknolojileri ve İnternet Kanunu
 • Özel Hayatın Korunması
 • Telif Hakları
 • Siber Zorbalık

ve benzeri bilişim hukuku davaları için bize ulaşın.

Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?