Boşanma Avukatı

Av. İrem Bike Demirhan > Boşanma Avukatı

SİVAS BOŞANMA AVUKATI

Sivas Boşanma Avukatı İrem Bike Demirhan

SİVAS BOŞANMA AVUKATI

Boşanma avukatı olarak başta Sivas olmak üzere Türkiye genelinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Sivas boşanma avukatı;

bosanma avukati

Sivas Boşanma AvukatI

Sivas Boşanma Avukatı İrem Bike Demirhan olarak Sivas ve çevre illerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Her zaman iyi bir boşanma avukatı bulmak elbette ki zor oluyor. Boşanma Avukatı olarak müvekkillerimizin hak kayıpları yaşamadan en kısa sürede davalarını sonuçlandırmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Alanında uzman ve tecrübeli boşanma avukatı olarak boşanma davaları başta olmak üzere aile hukukunun tüm alanlarında müvekkillerimize destek veriyoruz. Amacımız etik kurallar içerisinde sizlere sonuca ulaştıracak çözümler üretmektir. Boşanma avukatı arıyorsanız bizler ile iletişime geçebilirsiniz.

Sivas Boşanma avukatı nedir?

Avukat kamu hizmetini icra eden bir serbest meslek erbabıdır.  Avukatlar hakkında yasal düzenlemeler Avukatlık Kanunu’nda yer almaktadır. Bu kanun kapsamında avukatlık mesleğinde branşlaşma olmasa da avukatlar belirli çalışma alanlarında yoğunlaşarak uzmanlaşabilmektedir.

Sivas boşanma avukatı hangi davalara bakar?

Boşanma avukatı, Türk Medeni Kanunu uyarınca aile hukuku kapsamındaki başta boşanma davaları olmak üzere, nafaka davaları, velayet davaları, mal rejimi tasfiyesi davaları, ziynet davaları, babalık davaları, nesebin reddi davaları, nişanlılık ile ilgili davalara bakabilmektedir.

Sivas boşanma avukatının görevleri nelerdir?

Boşanma avukatı, aile hukuku kapsamında hukuki bilgisi çerçevesinde taleplerinizi değerlendirerek bir dava dilekçesi hazırlayarak sizin adınıza Aile Mahkemelerinde dava açar. Bu dava kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti verir, duruşmalarınıza katılır ve dosya kapsamında verilen kararın icrası için yetkili makamlara başvurur. Boşanma avukatı davanın açılmasından kesinleşmesi aşamasına kadar davanızı takip ederek bu konuda sizi bilgilendirir.

Sivas en iyi boşanma avukatı nasıl bulunur?

Boşanma avukatı, davanızın açılışından kararın kesinleşmesine kadar süreci ve davanızı takip edecektir. Bu süreçte iletişimi kuvvetli, talepleriniz hakkında hukuki danışmanlık verebilecek, bilgisine ve uzmanlığınıza güvendiğiniz bir avukat ile çalışmanız lehinize olacaktır. Sivas en iyi boşanma avukatını ararken bu kriterlere göre seçim yapabilirsiniz.

 

BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Öncelikle boşanma kararı aldıktan sonra yapılması gereken evlilik sürecinizde yaşadığınız olayları hukuki çerçeve içine dökmek, yaşanan olguları ve taleplerinizi bir dava dilekçesi ile hâkime anlatmaktan ibarettir. Dava dilekçemizde önce yaşadığınız olayları ve bu evliliğin artık sizin için çekilmez hale geldiğini anlatıp ardından evliliğin sona ermesine bağlı haklarınız olan velayet, nafaka ve tazminat haklarınızı gerekçelendirerek talep etmeniz gerekmektedir. Süreçte hak kaybı yaşanmasının önlenmesi ve isteklerinizin hukuki zeminde taleplere dönüşmesi gerekmektedir. Davayı Aile Mahkemelerinde, son 6 aydır müşterek yaşadığınız yer veya sizin veya eşinizin son yerleşim yerinde açmanız mümkündür. Bu aşamada boşanma sebepleri nelerdir, müşterek çocuğun velayetini alabilir miyim, nafaka ve tazminat talep edebilir miyim gibi sorular gündeme gelmektedir. 

 

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Boşanma davası açma fiilini bir eş tek başına yapabileceği gibi iki eş anlaşmalı boşanma protokolü imzalamak sureti ile de gerçekleştirebilir. Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için tarafların;

 • 1 yıl süreyle evli kalmış olmak,
 • Boşanmak konusunda,
 • Müşterek çocuğun velayeti konusunda,
 • Nafaka konusunda,
 • Tazminat konusunda,
 • Mal paylaşımı konusunda anlaşmış olması gerekmektedir.

Dava dilekçesine ve anlaşmalı boşanma protokolüne tarafların üzerinde anlaştığı hususlar yazılmalı, taraflarca imzalanmalı ve Aile Mahkemesinde dava açılmalıdır. Anlaşmalı boşanma davaları genel olarak bir ya da en fazla iki celse içerisinde karara bağlanmaktadır. Taraflar avukatları olsa dahi duruşmada bizzat bulunmalıdır ve boşanma iradesini hâkim önünde göstermelidir. 1 ila 4 ay sonunda süreç tamamen sona ermekte ve taraflar boşanmış olmaktadır.  

 

Eşim boşanmak istemiyor ne yapmalıyım?

Bu aşamada eşiniz boşanmayı ve yahut tazminat veya nafaka ödemeyi kabul etmiyor, çocuğun velayeti konusunda aranızda bir anlaşma sağlanamamış olabilir. Eşler boşanma veya boşanmanın ferileri konusunda anlaşamadıkları durumlarda çekişmeli boşanma yolunu tercih etmek zorundadırlar. Bu aşamada davayı açarken bizim hâkime boşanmanın tarafınız için artık çekilmez kıldığını ve evlilik birliğinin devam edemeyeceğini yaşadığınız olgular ile ispatlamamız gerekmektedir. Bu aşamada evliliğin karşı tarafın kusurlu davranışları sebebi ile sona erdiğini anlatmak ve ispat etmek sizin alacağınız nafaka ve tazminat miktarlarının belirlenmesi konusunda önem arz etmektedir. Bu nedenlerle hak kayıpları yaşamamak ve sürecin sizin zarar görmeden yürütülmesi için avukat desteği almanız sürecin lehinize sonuçlanmasını sağlayacaktır.

 

BOŞANMA DAVASININ SEBEPLERİ NELERDİR?

Boşanma sebepleri kanunda özel ve genel boşanma sebepleri olmak üzere sınırlı sayıda düzenlenmiştir.

 • Zina Nedeniyle Boşanma (TMK. 161. Madde)
 • Hayata Kast Nedeniyle Boşanma (TMK. 162)
 • Pek Kötü Muamele Nedeniyle Boşanma (TMK. 162)
 • Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma (TMK. 162)
 • Suç İşleme Nedeniyle Boşanma (TMK. 163)
 • Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma (TMK. 163)
 • Terk Nedeniyle Boşanma (TMK. 164)
 • Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma (TMK. 165)
 • Evlilik Birliğinin Sarsılması (Şiddetli Geçimsizlik) Nedeniyle Boşanma (TMK. 166/1)
 • Anlaşmalı Boşanma (TMK. 166/3)
 • Fiili (Eylemli) Ayrılık Nedeniyle Boşanma (TMK. 166/4)

Uygulamada sıklıkla anlaşmalı boşanma ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle çekişmeli boşanma davaları açılmaktadır. Bunun sebebi diğer boşanma sebeplerinin ispatı ve unsurlarının sağlanmasına kanunun şartlarının farklılıklar arz etmesidir.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davası açmanız halinde boşanma sebebi olarak; fiziksel, cinsel, psikolojik, sosyal, ekonomik, duygusal şiddet; eşin sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışları; eşin evin giderleri ve bakımı ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi; cinsel problemler; hakaret, tehdit, aşağılayıcı ve onur kırıcı sözlerin sarf edilmesi; sevgisiz, ilgisiz, baskıcı, suçlayıcı, küçük düşürücü, dışlayıcı, güven sarsıcı davranışlar; bağımlılıklar ve benzeri sayısız sebep bulunmaktadır. Bu sebeplerin tespiti, anlatımı ve ispatı sizin boşanma davasının ferisi nitelikteki haklarınızın elde ediminde büyük önem taşımaktadır.

 

BOŞANMA DAVASININ SONUÇLARI NELERDİR?

Boşanma davası açtığınız takdirde, boşanma kararı ile birlikte eğer talepte bulunmuş iseniz mahkeme tarafından boşanmanın ferileri niteliğindeki talepler olan nafaka, tazminat ve velayet hususu da karara bağlanacaktır.

 

Boşanma davası sonunda nafaka ve tazminat alabilir miyim?

Boşanma davasının ferisi niteliğindeki tazminat ve nafaka taleplerinizi aynı dilekçe içerisinde talep etmeniz mümkündür.

Tedbir nafakası dava süresince yoksulluğa düşecek eşe ve çocuğun geçici velayetinin verildiği eşin dava sonunda kadar aldığı nafakadır. İştirak nafakası velayeti alan tarafın diğer eşten müşterek çocuğun giderlerine katkı amacıyla hükmedilen nafakadır. Yoksulluk nafakası ise evlilik süresince daha az kusurlu olmak kaydıyla; evliliğin sona ermesinde evli halinden daha yoksul duruma düşecek eşe verilen nafaka türüdür. Yoksulluk nafakası verilirken tarafların gelirleri karılaştırılarak sonuca ulaşılır bu nedenle çalışıyor olsanız bile karşı tarafın maddi durumunun sizden iyi olması nedeniyle nafaka almanız mümkün olabilir.

Öncelikle anlaşmalı boşanmanız halinde bir üst sınır olmaksızın maddi ve manevi tazminat belirlemeniz mümkündür. Ancak çekişmeli davalarda bu miktarlar hâkim tarafından belirlenmektedir. Bu soruyu cevaplandırabilmemiz için yaşadığınız somut olaylar bu olayları ispatlama imkânınız, evlilik süresi, eşlerin kusur durumu ve sizin bu evlilikte maddi ve manevi olarak ne kadar zarar gördüğünüz hususları konusunda bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Bu hususlar aynı şekilde hâkim tarafından irdelenmektedir.

 

Boşanma davası sonunda nafaka veya tazminat öder miyim?

İştirak nafakası hususundaTürk Medeni Kanunu madde 182/2 uyarınca velayet kendisine verilmeyen eş, çocuğun bakım ve giderlerine kendi imkanları ve ekonomik gücü oranında katılmakla mükelleftir. Bu nedenle dava sonunda velayet kendisine verilmeyen eşin çocuğun ortak giderlerine katılması amacıyla bir miktar nafaka ödenmesine karar verilmektedir.

Yoksulluk nafakası hususunda; Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 175. maddesinde: “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.” Şeklinde düzenleme yapılmıştır. Boşanma davası sonunda daha az kusurlu eş boşanma kararı ile yoksulluğa düşecek ise diğer eşin bir miktar yoksulluk nafakası ödemesine karar verilmektedir. Burada önemli olan husus evliliğin çekilmez kılınmasında nafaka isteyen eşin daha ağır kusurlu olmamasıdır. Bu aşamada iddialarınızı ispat ettiğiniz ölçüde yoksulluk nafakasının tamamen reddini isteyebilirsiniz.

Tazminat hususunda; Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 175. maddesinde “Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.” Şeklinde düzenlenmiştir. Boşanma davası sonunda sizin evliliğin çekilmez kılınması hususunda daha az kusurlu veya kusursuz olduğunu ispat etmeniz halinde karşı tarafın tazminat talepleri reddedilecektir.

 

Müşterek çocuğun velayetini alabilir miyim?

Bu hususta kesin ve net çizgiler çizmek mümkün olmasa da tarafların aile yaşantıları, çocuk ile ilgilenebilme imkanları, tarafların çocuğa karşı tavırları, çocuğun yaşı, eşlerin sosyal ve ekonomik durumları, eşlerin boşandıktan sonra yaşayacakları şehir, çocuğun alıştığı sosyal ortam ve benzeri konular hakimlerce incelenerek “çocuğun üstün yararı” gözetilerek bir karar verilmektedir. Çocuk belirli bir yaşın üzerinde ise özellikle çocuğun beyanı alınmaktadır. Aynı zamanda karşı tarafın velayet talebi bulunmuyor ise bu durum sizin lehinize olacaktır. Yaşı küçük olan çocuklar için mahkemelerin genel kanaati anne bakımına muhtaç olduğu yönündedir. Ancak annenin yaşamı ve çocuğa karşı tavrı gibi bazı durumlar yaşı küçük çocuğun velayetinin babaya verilmesine neden olabilmektedir. Bu konuda yorum yapabilmek için içinde bulunduğunuz somut durumun incelenmesi gerekmektedir.

 

BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

Taraflar anlaşmalı boşanma konusunda hemfikir ise tek celsede boşanma kararının verilmesi mümkündür. Boşanma davasının açılmasından kesinleşmesine kadar süre 1 ila 4 ayı bulabilmektedir.

Çekişmeli boşanma davalarında süre mahkemenin yoğunluğuna ve dosyanın kapsamına göre değişebilmektedir. Adalet Bakanlığı tarafından yargıda hedef süreler belirlenmiştir. Bu süreler davanın konusu ve niteliği uyarınca belirlenmiş olup İstinaf ve Yargıtay aşamaları bu süre içinde değerlendirilmez. Pratik uygulamalara göz atıldığında;

 • Dilekçelerin tam ve eksiksiz olması
 • Tebligat süreleri
 • Keşif yapılması ve bilirkişi incelemesi
 • Varsa tanıkların dinlenmesi gibi süreçler dava içeriğine göre değişiklik gösterir.

Genel ortalamalara bakıldığı zaman boşanma davalarının ortalama olarak 12 ila 18 ay arasında sonuçlandığı söylenebilir. İlk derece mahkeme kararının ardından başlayan İstinaf ve Yargıtay aşamaları hesap edildiğinde bir davanın 2-3 yıla kadar uzaması mümkündür.

Ancak bir davanın en kısa süre içerisinde sonuçlanması doyanın yakından takip edilmesi ile birebir ilgilidir. İyi bir dosya takibi davanın gereksiz uzamasını engellemektedir.

Boşanma avukatı nasıl bulunur?

Boşanma davalarının bir hukuk dava türü olması ve sıkı sıkıya usul kuralları ile bağlı olması sebebiyle; iddialarınızda ve taleplerinizde haklı olsanız dahi bu hakkınızı mevcut kanunlar ve usul kurallarına bağlı olarak talep ve ispat etmeniz gerekmektedir. Bu noktada aile hukukunda uzman bir  boşanma avukatı ile çalışmanız hak kayıplarının yaşanmadan süreci olumlu olarak sonuçlandırabilmenizi sağlayacaktır.

Boşanma hukuku konusunda uzman avukat, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda müvekkiline gerekli tüm hukuki desteği verir. Söz konusu uyuşmazlık çerçevesinde avukatın görevi, vekilliğini yaptığı kişinin hak kayıplarına uğramaması için dosya kapsamındaki gerekli çalışmaları yürütür ve davalardan olumlu sonuç alınması doğrultusunda hareket eder. Özellikle dava açılmadan önce alternatif yolların varlığı konusunda Müvekkili bilgilendirerek sürecin en kısa zamanda sona ermesini sağlar.

Boşanma avukatına nasıl vekaletname verebilirim?

Aile hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıklarda davayı avukat ile takip etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat boşanma davalarının takibi teknik bilgi ve tecrübe gerektirdiğinden, hak kayıplarının önüne geçilmesi için uzman bir boşanma avukatı ile çalışmanız önemlidir. Aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda noterde düzenlenecek vekaletname fotoğraflı  vekaletnamedir.

 

Boşanma avukatı vekalet ücreti ne kadardır?

Boşanma avukatı ücreti, bilindiği üzere her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” yasalaşarak yürürlüğe girer.  Aile hukuku kapsamında görülen davalarda avukat vekalet ücreti, bu tarifede belirtilen ücretin altında bir tutar olarak belirlenemez. Dolayısıyla boşanma avukatı vekillik ücretleri her zaman sabit ve kesin değildir. Bununla birlikte Baro tarafından belirtilen asgari ücret tarifesinin üzerinde bir avukatlık ücreti belirlenmesi mümkün olabilir.(2022 tarifesi için tıklayınız.)

 
İlgili yazılarımız;

Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi almak için 0545 588 0258 numaralı telefondan numarası üzerinden tarafımıza ulaşabilir, her türlü sorunuz için irembikedemirhan@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

AV.İREM BİKE DEMİRHAN

İLETİŞİM

+90 (545) 588 02 58

Tüm hukuk danışmanlık ve avukatlık hizmetleriniz için iletişime geçebilirsiniz
Email: irembikedemirhan@gmail.com
Adres: Hikmet Işık Caddesi Sularbaşı Mahallesi Şenyurt Sitesi Kat 2 No: 218 Merkez/Sivas

WhatsApp Image 2022 06 03 at 13.55.41
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?